פרוטוקולים ועדת כספים

 תאריך ישיבה קובץ
20.8.2018 סדר יום ופרוטוקול
24.7.2018 סדר יום ופרוטוקול
4.7.2018 סדר יום ופרוטוקול
6.6.2018 סדר יום ופרוטוקול
9.5.2018 סדר יום ופרוטוקול
22.3.2018 סדר יום ופרוטוקול
19.3.2018 סדר יום ופרוטוקול
26.2.2018 סדר יום ופרוטוקול
28.12.2017 סדר יום ופרוטוקול
18.10.2017 סדר יום ופרוטוקול
18.9.2017 סדר יום ופרוטוקול
6.9.2017 סדר יום ופרוטוקול
8.8.2017 סדר יום ופרוטוקול
5.7.2017 סדר יום ופרוטוקול
13.6.2017 סדר יום ופרוטוקול
28.5.2017 סדר יום ופרוטוקול
8.5.2017 סדר יום ופרוטוקול
1.3.2017 סדר יום ופרוטוקול
18.1.2017 סדר יום ופרוטוקול
22.12.2016 סדר יום ופרוטוקול
5.12.2016 סדר יום ופרוטוקול
9.11.2016 סדר יום ופרוטוקול
5.10.2016 סדר יום ופרוטוקול
31.8.2016 סדר יום ופרוטוקול
4.7.2016 סדר יום ופרוטוקול
13.6.2016 סדר יום ופרוטוקול
11.4.2016 סדר יום ופרוטוקול
27.1.2016 סדר יום ופרוטוקול
21.2.2015 סדר יום ופרוטוקול
8.12.2015 סדר יום ופרוטוקול
10.11.2015 סדר יום ופרוטוקול
9.9.2015 סדר יום ופרוטוקול
31.8.2015 סדר יום ופרוטוקול
1.7.2015 סדר יום ופרוטוקול
1.6.2015 סדר יום ופרוטוקול
27.4.2015 סדר יום ופרוטוקול
1.4.2015 סדר יום ופרוטוקול
11.3.2015 סדר יום ופרוטוקול
25.1.2015 סדר יום ופרוטוקול
23.12.2014 סדר יום ופרוטוקול
3.12.2014 סדר יום ופרוטוקול
10.11.2014 סדר יום ופרוטוקול
6.10.2014 סדר יום ופרוטוקול
25.8.2014 סדר יום ופרוטוקול
30.7.2014 סדר יום ופרוטוקול
8.7.2014 סדר יום ופרוטוקול
23.6.2014 סדר יום ופרוטוקול
9.6.2014 סדר יום ופרוטוקול
11.5.2014 סדר יום ופרוטוקול
23.1.2014 סדר יום ופרוטוקול
24.12.2013 סדר יום ופרוטוקול
11.12.2013 סדר יום ופרוטוקול
21.11.2013 סדר יום ופרוטוקול
21.11.2013 סדר יום ופרוטוקול
14.8.2013 סדר יום ופרוטוקול
7.7.2013 סדר  יום ופרוטוקול
 14.1.2013  סדר יום ופרוטוקול
 4.2.2013  סדר יום ופרוטוקול
4.3.2012 סדר יום ופרוטוקול
8.4.2013

סדר יום ופרוטוקול

29.4.2013 סדר יום ופרוטוקול
30.5.2013 סדר יום ופרוטוקול