פרוטוקולים ועדת מכרזים

2014 2015 2016 2017
 פרוטוקול מס' 1 פרוטוקול מס' 47 פרוטוקול מס' 89 פרוטוקול מס 138
פרוטוקול מס' 2 פרוטוקול מס' 48 פרוטוקול מס' 90 פרוטוקול מס 139
פרוטוקול מס' 3 פרוטוקול מס' 49 פרוטוקול מס' 91 פרוטוקול מס 140
פרוטוקול מס' 4 פרוטוקול מס' 50 פרוטוקול מס' 92 פרוטוקול מס 141
פרוטוקול מס' 5 פרוטוקול  מס' 51 פרוטוקול מס 93 פרוטוקול מס 142
פרוטוקול  מס' 6 פרוטוקול מס' 52 פרוטוקול מס 94 פרוטוקול מס 143
פרוטוקול מס' 7 פרוטוקול מס' 53 פרוטוקול מס 95 פרוטוקול  מס 144
פרוטוקול מס' 8 פרוטוקול מס' 54 פרוטוקול מס 96 פרוטוקול מס 145
פרוטוקול מס' 9 פרוטוקול מס' 55 פרוטוקול מס 97 פרוטוקול מס 146
פרוטוקול מס' 10 פרוטוקול מס' 56 פרוטוקול מס 98 פרוטוקול  מס 147
פרוטוקול מס' 11 פרוטוקול מס' 57 פרוטוקול מס 99 פרוטוקול  מס 148
פרוטוקול מס' 12 פרוטוקול  מס' 58 פרוטוקול מס 100 פרוטוקול מס 149
פרוטוקול מס' 13 פרוטוקול מס' 59 פרוטוקול מס 101
פרוטוקול מס' 14 פרוטוקול מס' 60 פרוטוקול מס 102
פרוטוקול מס' 15 פרוטוקול מס' 61 פרוטוקול  מס 103
פרוטוקול מס' 16 פרוטוקול מס' 62 פרוטוקול מס 104
פרוטוקול מס' 17 פרוטוקול מס' 63 פרוטוקול מס 105
פרוטוקול מס' 18 פרוטוקול מס' 64 פרוטוקול מס 106
פרוטוקול מס' 19 פרוטוקול מס' 65 פרוטוקול מס 107
פרוטוקול מס' 20 פרוטוקול מס' 66 פרוטוקול מס 108
פרוטוקול מס' 21 פרוטוקול מס' 67 פרוטוקול מס 109
פרוטוקול מס' 22 פרוטוקול מס' 68 פרוטוקול מס 110
פרוטוקול מס' 23 פרוטוקול מס' 69 פרוטוקול מס 111
פרוטוקול מס' 24 פרוטוקול  מס' 70 פרוטוקול מס' 112
פרוטוקול  מס' 25 פרוטוקול מס' 71 פרוטוקול מס 113
פרוטוקול מס' 26 פרוטוקול מס' 72 פרוטוקול מס' 114
פרוטוקול מס' 27 פרוטוקול מס' 73 פרוטוקול מס 115
פרוטוקול מס' 28 פרוטוקול מס' 74 פרוטוקול מס 116
פרוטוקול מס' 46 פרוטוקול מס' 75 פרוטוקול  מס 117
פרוטוקול מס' 76 פרוטוקול מס 118
פרוטוקול מס' 77 פרוטוקול מס 119
פרוטוקול מס' 78 פרוטוקול מס 120
פרוטוקול מס' 79 פרוטוקול מס 121
פרוטוקול מס' 80 פרוטוקול  מס 122
פרוטוקול מס' 81 פרוטוקול מס 123
פרוטוקול מס' 82 פרוטוקול מס 124
פרוטוקול מס'  83 פרוטוקול מס 125
פרוטוקול מס' 84 פרוטוקול מס 126
פרוטוקול מס' 85 פרוטוקול מס 127
פרוטוקול  מס' 86 פרוטוקול מס 128
פרוטוקול מס' 87 פרוטוקול מס 129
פרוטוקול  מס' 88 פרוטוקול מס 130
פרוטוקול מס 131
פרוטוקול מס 132
פרוטוקול מס 133
פרוטוקול מס 134
פרוטוקול מס 135
פרוטוקול מס 136
פרוטוקול מס 137