הפרוטוקולים של ועדות תכנון ובנייה נמצאים באתר ההנדסי תחת הכותרת פקוח ורישוי על הבנייה - ישיבות ועדה