ועדת תמיכות ומענקים

שנה  תאריך הועדה
2018 9.1.2018 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
2017 16.1.2017 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות/ תרומות  
30.1.2017 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות/ תרומות  
15.2.2017 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
27.3.2017 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
27.3.2017 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תרומות  
24.4.2017 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
2016 3.1.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
10.2.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות / תרומות  
27.3.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
23.5.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
8.6.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
26.6.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
28.7.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
7.8.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
25.8.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
4.9.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
7.9.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
9.10.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
3.11.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
3.11.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תרומות
7.12.2016 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
2015 13.12.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
3.12.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
29.11.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
23.11.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות

29.10.2015

על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
19.10.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
8.9.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
19.8.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
13.8.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
13.8.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת תמיכות
19.7.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
13.5.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
10.5.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
24.3.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
11.2.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
6.1.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
4.1.2015 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
2014 24.12.14 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
15.12.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
6.11.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
4.8.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
30.7.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
26.6.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
28.4.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
30.3.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
19.3.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
5.2.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
19.1.2014 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
2013 11.12.2013 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
5.12.2013 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
15.8.2013 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
24.7.2013 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות
2.7.2013 על סדר היום ופרוטוקול ועדת התמיכות