ועדה למיגור אלימות

תאריך  קובץ הפרוטוקול
22.6.14 הועדה למיגור אלימות מס' 1