ועדת קליטה

תאריך קובץ הפרוטוקול
 11.5.2015  פרוטוקול ועדת קליטה
 12.1.2015  פרוטוקול ועדת קליטה
 12.5.2014  פרוטוקול ועדת קליטה