ועדת התקשרויות

 

 תאריך  פרוטוקול
28.11.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מיום 28.11.18
6.11.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 20/2018
29.10.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 29.10.2018
5.9.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 17/2018
29.10.2018 וועדת התקשרויות במייל – אגף תכנון מיום 29.10.18
29.10.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל אמרכלות, מיום 29.10.2018
24.10.2018  פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 19/2018
17.6.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 11/2018
6.3.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 5/2018
6.9.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 17/2018
6.9.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 17/2018
26.8.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 26.08.2018
14.8.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 15/2018
26.7.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – האגף המשפטי, מיום 26.07.2018

24.7.2018

תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 14/2018
24.7.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 14/2018
3.7.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 13/2018
6.3.2018
22.5.2018
תיקוני פרוטוקולים וועדת התקשרויות מס' 5/18 + 9/18
19.6.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 12/2018
19.6.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 12/2018
29.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 29.05.2018
17.6.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 11/2018
17.6.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 11/2018
11.6.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – הלשכה המשפטית, מיום 11.06.2018
5.6.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 10/2018
28.5.2018  פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 28.05.2018
22.5.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 9/2018
22.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 9/2018
16.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 8/2018
14.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל הנדסה-אגף תכנון עיר, מיום 14.05.2018
13.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל הנדסה-אגף כבישים, מיום 13.05.2018
2.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל שפ"ע אגף כבישים, מיום 02.05.2018
2.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – שילוב חברתי, מיום 02.05.2018
2.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – איכות הסביבה, מיום 02.05.2018
1.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 7/2018
25.4.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל מיום 25.04.2018
17.4.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות  מיום 17.04.18  
17.4.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מיום 17.04.18
9.4.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל מיום 09.04.2018
20.3.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 6/2018
20.3.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 6/2018
6.3.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 5/2018
11.2.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 11.2.2018
6.2.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 4/2018
6.2.2018 תיקון מס' 3 לפרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 4/2018
6.2.2018 תיקון מס' 2  לפרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 4/2018
6.2.2018 תיקון מס' 1 לפרוטוקול וועדת התקשרות 4/2018
6.2.2018 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4/2018
30.1.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 3/2018
24.1.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 24.1.2018
18.1.2018 תיקון פרוטוקול מאגר וועדת התקשרויות
18.1.2018 פרוטוקול מאגר וועדת התקשרויות
18.1.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 2/2018
 3.1.2018  פרוטוקול ישיבה מס' 1/2018