ועדת התקשרויות

 

 תאריך  פרוטוקול
11.6.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – הלשכה המשפטית, מיום 11.06.2018
5.6.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 10/2018
28.5.2018  פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 28.05.2018
22.5.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 9/2018
22.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 9/2018
16.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 8/2018
14.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל הנדסה-אגף תכנון עיר, מיום 14.05.2018
13.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל הנדסה-אגף כבישים, מיום 13.05.2018
2.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – מינהל שפ"ע אגף כבישים, מיום 02.05.2018
2.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – שילוב חברתי, מיום 02.05.2018
2.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל – איכות הסביבה, מיום 02.05.2018
1.5.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 7/2018
25.4.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל מיום 25.04.2018
17.4.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מיום 17.04.18
9.4.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות במייל מיום 09.04.2018
20.3.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 6/2018
20.3.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 6/2018
6.3.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 5/2018
11.2.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 11.2.2018
6.2.2018 תיקון פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 4/2018
6.2.2018 תיקון מס' 3 לפרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 4/2018
6.2.2018 תיקון מס' 2  לפרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 4/2018
6.2.2018 תיקון מס' 1 לפרוטוקול וועדת התקשרות 4/2018
6.2.2018 פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 4/2018
30.1.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 3/2018
24.1.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מתאריך 24.1.2018
18.1.2018 תיקון פרוטוקול מאגר וועדת התקשרויות
18.1.2018 פרוטוקול מאגר וועדת התקשרויות
18.1.2018 פרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 2/2018
 3.1.2018  פרוטוקול ישיבה מס' 1/2018