"בטרם"- תוכנית לבטיחות ילדים

 

בסוף קיץ 2010 נכנסה עירנו לתכנית משמעותית וחשובה לקידום בטיחות ילדים- "בטרם בעיר"- בברכת ראש העירייה. את התכנית מובילים אייל מושיוב- חבר מועצת העיר ויו"ר הועדה וליאת עברי, מנהלת תכנית "עיר ללא אלימות" ומנהלת תכנית "בטרם בעיר". התכנית פועלת בליווי ארגון "בטרם"- לבטיחות ילדים. מטרת התכנית הינה לעבות ולשדרג את כל הפעולות הנעשות למען בטיחות הילדים תוך מעבר מן המינימום ההכרחי אל המקסימום הריאלי אליו ניתן להגיע- בכל הקשור בבטיחות ילדים. בבסיס התכנית נמצאת ההנחה, כי על הרשות המקומית מוטלת החובה לנהל את קידום בטיחות הילדים תוך שילוב במגוון המערכות, התבססות על שירותים וממשקים קיימים ואיתור חדשים.

 ארגון הבריאות העולמי הגדיר תאונות ילדים כאחת ממגפות האלף השלישי. רק בקיץ האחרון, מתו בארצנו 60 ילדים! מניסיון מצטבר עולה כי, ניתן למנוע כ 95% מתאונות הילדים.

 לרשות יכולת להשפיע על בטיחות הילדים, מאחר ופעילותה מקיפה את כל מכלול תחומי החיים והיא אחראית על התשתיות, על מערכות החינוך ועל שירותים רבים נוספים. תכנית בטרם בעיר תפעל לשילוב נושא בטיחות הילדים במערכות העירוניות ובממשקיהן תוך אימוץ ראיה מערכתית כוללת. הנושא יעוגן בתכניות העבודה ובפעילות השוטפת, בחוקים ובנהלים המחייבים של הרשות.