רווחה, עולים וקהילה

מנהלת: נעמי אחימור
כתובת: רח' ירושלים 2
טלפון: 9689808
דוא"ל: neomia@rishonlezion.muni.il

המינהל לשילוב חברתי הינו מערכת מקצועית העוסקת במכלול השירותים לפרט, למשפחה ולקהילה. מרבית השירותים הינם בפיקוח ומימון משרדי ממשלה שונים. בנוסף, פותחו במסגרת הרשות שירותים נוספים כמענה לצרכים מיוחדים של קבוצות בקהילה.

מטרות המינהל לשילוב חברתי לשנת 2016:

  • כל שירותי הרווחה לאוכלוסיות נזקקות בכל רחבי העיר;
  • תכנון ועיצוב מדיניות חברתית;
  • שירותי רווחה מקומיים משולבים עם המגזר הציבורי הוולונטרי והפרטי.
  • שירות שוויוני הוגן זמין ונגיש;
  • עבודה על פי ערכי מקצוע ואתיקה של העבודה הסוציאלית;
  • סביבת עבודה המכבדת את מקבל ונותן השירות;
  • חוסן קהילתי וסולידריות חברתית;
  • ארגון לומד חדשני מודרני;
  • תהליכי עבודה ונהלים על פי תקנים קבועים;
  • מנגנוני הערכה ובקרה, מערכות מידע מתקדמות.


השירותים המוענקים הינם:
 שירותים לאוכלוסיות יעד ייחודיות כמו: ילדים ונוער במצוקה, מתבגרים, משפחות במצוקה כלכלית, משפחות וזוגות במשבר, בודדים, נכים פיזית ונפשית, בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ובני משפחותיהם, מתמכרים, אסירים משוחררים ומשפחותיהם, דרי רחוב, קורבנות לאלימות במשפחה ותקיפה מינית. 
שירותים אחרים הינם שירותים אוניברסליים המיועדים לאוכלוסיות רחבות בעיר כמו: בני הגיל השלישי, משפחות שבראשן הורה עצמאי וחיילים משוחררים, וכן שירותים לקהילות הזקוקות לטיפוח. 

לשכות רווחה כתובת טלפון מנהלת
מרחב מזרח רח' הרקפת 33 9488777 בתיה ונונו
מרחב תיכון   רח' הרצל  90 9487401 ענת כהן
מרחב מערב רח' תורה ועבודה 44 9427888 מלי בן משה
אזרחים ותיקים רח' הרצל 82 9547909 איריס בן-גוב
לשכת שיקום נכויות רח' ירושלים 2 9689806 ליאת עברי יעקובוב