המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה
מנהלת המחלקה: שירן לוסטיג-גנץ
כתובת: ירושלים 2
טלפון: 03-9689909

המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה אמונה על פיתוח והובלת פרויקטים קהילתיים אשר ייחודיותם הוא בזיהוי צרכים ובעיות משותפות של אוכלוסיות מודרות ושימוש בקהילה ככלי ליצירת שינוי, תוך עידוד התושבים לאחריות חברתית, התארגנות ואקטיביות.  על בסיס עקרון זה פיתחה הלשכה פרויקטים ותוכניות עליהם תוכלו לקרוא בהרחבה באתר העירוני.
הפרויקטים הקהילתיים פותחו תוך שילוב פרטים בעשייה משמעותית בקהילה, מתוך אמונה כי זו תייצר תחושת שייכות ומשמעות, תהווה תשתית ליצירת סולידריות חברתית, תפתח מנהיגות מקומית ותביא לביסוסו של חוסן קהילתי.
צוות הלשכה כולל מנהלת, עובדים סוציאליים קהילתיים, רכזי פרויקטים, רכזי התנדבות, מזכירה, פעילים ומתנדבים רבים.

מטרות הלשכה:

 • קהילה
 • עידוד אחריות ומעורבות חברתית
 • חיזוק הסולידריות החברתית
 • פיתוח מנהיגות מקומית
 • העצמה ומימוש הפוטנציאל של הפרט והקהילה
 • שיפור איכות החיים ויצירת שוויון הזדמנויות
 • ביסוסו של חוסן קהילתי
 • יצירת תחושת שייכות

תחומי פעילות והתוכניות השונות:

 1. תעסוקה והשכלה - תעסוקה לרווחה, מכוונים מעלה, מקדמי תעסוקה, קורסי אנגלית.
 2. העצמה ופיתוח חוסן קהילתי - נתי"ב - נוער תומך בילדים בקהילה, תיאטרון קהילתי, פרח לניצול, סיירת תיקונים, בנק הזמן.
 3. גישור דיאלוג קהילתי - הראשון בקישור, תלמידי הראשון בגישור, מתגשרים יחד, התחדשות עירונית.
 4. התנדבות - גיוס והשמת מתנדבים, פיתוח תוכניות התנדבות.