תלמידי הראשון בגישור

מטרת העל של הפרויקט היא  להביא להטמעת תרבות הגישור כבר בבתי הספר היסודיים, וזאת על מנת למזער את האלימות ולהביא לשיפור התקשורת הבינאישית.
זוהי תוכנית מערכתית, במסגרתה עוברים התלמידים הדרכה והכשרה לתפקידי "מגשרים צעירים", הכוללת הקניית מיומנויות אישיות לניהול עצמי של קונפליקטים ומחלוקות, והקניית מיומנויות לפתרון סכסוכים כצד שלישי נטרלי. במהלך ההכשרה יקימו התלמידים מרכז גישור בית ספרי ויתנו שירותי גישור לחבריהם התלמידים.
הפרויקט מופעל על-ידי מרכז הגישור העירוני בבתי ספר יסודיים ברחבי העיר ועתיד להרחיב את פעילות לבתי ספר נוספים (יסודיים ועל יסודיים).

מטרות:
ישוב סכסוכים באמצעות הליך גישורי בדרך של הידברות וללא אלימות.
שיפור התקשורת בין התלמידים, צוות בית הספר וההורים.
פיתוח יכולת הקשבה וכבוד לצד השני.
העצמת התלמיד, תדמיתו ודימויו העצמי באמצעות פיתוח:
יכולת מנהיגות
אחריות אישית
מעורבות חברתית
תחושת מסוגלות
אמונה ביכולתם להוביל שינוי
יעדים:
לימוד נושא הגישור והקניית מיומנויות וכלים להתמודדות עצמית עם קונפליקטים לכלל תלמידי בית הספר.
יצירת שותפות בין צוות בית הספר, התלמידים וההורים לפתרון סכסוכים באמצעות גישור.
הכשרת נציג מצוות בית הספר שירכז את הטמעת הגישור בבית הספר. 
הכשרת קבוצת מגשרים צעירים מתלמידי בית הספר לפתרון סכסוכים ולתפקוד כקבוצה מובילת גישור.
יישוב סכסוכים במסגרת בית הספר באמצעות המגשרים הצעירים.
ליווי והדרכת התלמידים המגשרים וצוות בית הספר על-ידי מגשרי  "הראשון בגישור".
העברת סדנאות והרצאות למורים והורים.
 תכנון סביבה לימודית להפנמת המושגים ופעילות רצופה.

התוכנית כוללת מספר שלבים:
בניית קבוצת מגשרים מובילה מתלמידי כיתות ד' ה' עם מורה מרכז.
הקניית מיומנויות לכלל מורי בית הספר.
הקניית מיומנויות לכלל תלמידי בית הספר.
חשיפת התרבות הגישורית להורי בית הספר- ע"י קבוצת המגשרים.
בניית מרכזון גישור בבית הספר- צוות ביה"ס בליווי המגשרים.
בניית סביבה לימודית "מדברת" גישור- צוות ביה"ס בליווי המגשרים.
הערכת הטמעתה של התוכנית והשפעתה.

ניתן לפנות בטל':03-9689805
לכתבה על מגשרים צעירים לחץכאן