תוכניות וקבוצות ייחודיות

להלן כמה מהקבוצות הטיפוליות (המשתנות עפ"י הצרכים):  
קבוצה לנשים במצבי משבר .
קבוצה לבעיות "אמצע החיים" .
קבוצת גרושים וגרושות .
קבוצה לחולי נפש פסיכוטיים ופוסט פסיכוטיים.
קבוצה למשפחות אבלות .
קבוצת התייחסות למחלה והתמודדות איתה.
קבוצת תמיכה לגילאי 40-60 .