גימלאים וקשישים

מנהלת: איריס בן גוב
לשכת רווחה לאזרחים ותיקים
רח' הרצל 82
טלפון: 9547909, 9547527  פקס: 9547738
דו"אל: iris@rishonlezion.muni.il

 לשכת הרווחה  לאזרחים ותיקים מטפלת בגברים בני 67 ומעלה ונשים בנות 62 ומעלה.
 
דרכי פנייה:
פנייה ישירה ו/או באמצעות קרובי משפחה ו/או באמצעות גורמים בקהילה.
כל עו"ס מטפלת בזקנים באזור מגורים מוגדר. הפנייה לעו"ס הינה במסגרת קבלת קהל, בטלפון או בתיאום מראש. מידע על קבלת קהל ניתן לקבל טלפונית במזכירות הלשכה.

מושגים בסיסים בתחום הזקנה
השירותים הניתנים במסגרת הלשכה לרווחת הזקן:
טיפול סוציאלי פרטני - ייעוץ, הכוונה ותמיכה בבעיות הקשורות בזקנה, במערכות יחסים בין דוריים, משברים ואבדנים, התמודדות עם שינויים ביכולת התפקוד ובמצב הבריאותי, מתן עזרה חומרית בהתאם לתקציבים והוראות תע"ס (תקנון עבודה סוציאלית), התייחסות מיוחדת לאוכלוסיות מיוחדות, עריריים, עיוורים, כבדי ראייה, ניצולי שואה ועולים חדשים.
תעודת עיוור
טיפול סוציאלי קבוצתי - התייחסות ומתן טיפול קבוצתי לאוכלוסיות מיוחדות בעלות צרכים משותפים. כיום מתקיימות 2 קבוצות תמיכה לניצולי שואה, בהמשך תוקמנה קבוצות נוספות לאוכלוסיות מיוחדות בהתאם לצורך.
שירותי כביסה - מתן שירותי כביסה לזקנים המתקשים לכבס בעצמם. (השרות ניתן בתשלום בהתאם להכנסות). 
יישום חוק ביטוח סיעוד - בניית תוכנית טיפול מתוך סל השירותים שמציע החוק, פיקוח ובקרה על נותני השירותים, הדרכה ומתן מידע בכל הקשור בחוק לרבות טיפול בית ושילוב במרכזי יום לקשישים.
גמלת סיעוד(חוק סיעוד) מה זה?
חוק  סיעוד-סל השירותים המלא
העסקת עובד זר
רשימת נותני שירותים
יחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים- התערבות במקרים של התעמרות נגד זקנים (אלימות פיזית, נפשית, מינית כלכלית, מילולית, ניצול כלכלי, הזנחה והפרת זכויות). פעולות להגברת המודעות לנושא:
איך להגן על הוריי מניצול כלכלי
למי צריך לפנות במקרה של חשד להתעללות והזנחה של זקנים
חוק למניעת אלימות
טיפול לאור ובאמצעות חוקים - ייעוץ, הכוונה, הגנה וטיפול בזקנים בסיכון, באמצעות ולאור חוקים בתחום הזקנה.
ריכוז חוקי הזקנים הרלוונטיים לטיפול בזקנים
חוק ההגנה על החוסים 
אפוטרופסות - הכנת תסקירים למינוי אפוטרופוס לאור פניות מביהמ"ש.
 תהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופסות
מי מפחד מאפוטרופסות
אבחון קוגניטיבי כחלק מתהליך השיקום
 סידורים חוץ ביתיים:
בתי אבות
- אבחון והתאמת מסגרת מתאימה לצרכיו של הזקן וסידורו בהתאם בבית אבות בפיקוח משרד הרווחה.
רשימת בתי אבות
טיפים בבחירת בית אבות
חגים ומועדים - הפניית זקנים עריריים בראש השנה, בחג הסוכות ובחג הפסח לשהות קצרה במסגרת מוסדית.
תהליך הכניסה לבית אבות ציבורי לתשושים: עפ''י תקנות הפיקוח על מעונות (התשס''א- 2001) יש צורך בהסכמת הזקן או האפוטרופוס שלו לכניסה למעון.
א. במקרה של בקשה לסידור מוסדי לתשושים, העו"ס יפעיל שיקול דעת מקצועי בנוגע להתאמתו ונזקקותו של הזקן לבית האבות. הזקן בן/בת זוג, ילדיו ובני/בנות זוגם יעברו מבחן הכנסות על פיו תיקבע השתתפותם בתשלום החודשי וכן יגבו דמי כניסה.
יש למצות את השירותים בקהילה טרם בדיקת נזקקותו של הזקן למסגרת מוסדית.
כמו כן מומלץ לבקר עם הזקן עצמו במספר בתי אבות שבפיקוח משרד הרווחה כחלק מתהליך קבלת ההחלטה.
ב. רשימת המסמכים הדרושים לסידור:
1. תעודת זהות של קשיש.
2. טופס מידע רפואי סיעודי מעודכן הממולא על ידי רופא ואחות קופ''ח.
3. מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של המועמד.
4. אישור מביטוח לאומי על גובה הקצבה של המועמד ובן זוגו.
5. אישור על פנסיה שלו ובן זוג ממקום עבודה ( 3 חודשים אחרונים) ואישורים מכל הכנסה נוספת.
6. דף חשבון בנק של המועמד ובן זוג (3 חודשים אחרונים).
7. אישורים על הדירה של המועמד
דירה ברכוש פרטי - נסח טאבו , הערכת שמאי.
דירה בשכירות פרטית - חוזה שכירות דיירות לא מוגנת, דירה בשכירות סוציאלית, אישור מהחברה המשכנת .
8. אישורי הכנסה של כל ילדי המועמד ובני זוגם ( 3 חודשים אחרונים) .
ג. על הזקן המועמד לעבור ועדת קבלה של בית האבות.
נופשונים-התאמה והפנייה למסגרת מוגנת לשהות קצרה. מיועד לזקנים המתקשים לדאוג לצורכיהם לאחר אשפוזם בבית חולים, לזקנים במצבי חירום ולזקנים המטופלים ע"י בני משפחה, המעוניינים לצאת לחופשה ומנוחה לתקופה קצרה. (השרות ניתן בתשלום בהתאם להכנסות הזקן).
בית לניצולי שואה-בית פתוח לניצולי שואה מהווה מסגרת יומית לניצולי שואה ונותן מענים לצרכים טיפוליים, חברתיים ותרבותיים, תוכניות תמיכה , מיצוי זכויות והנצחה. הבית מאפשר לניצולים פעילות למילוי זמנם בעשייה משמעותית ומהנה תוך מעורבות חברתית באווירה תומכת ונעימה. במקום  מתקיימים חוגים, סדנאות טיולים והרצאות בנושאים מגוונים, ציון חגי ישראל, תוכנית לשילוב בין דורי, תיעוד זיכרונות, מיצוי זכויות לרבות עזרה במילוי טפסים, התערבות מקצועית ע"י אנשי מקצוע. השרות ניתן בשיתוף העמותה למען הקשיש ואש"ל.
אביב לניצולי שואה מיצוי זכויות לניצולי שואה באמצעות בפרויקט משותף של הלשכה לאזרחים ותיקים ועמותת "אביב לניצולי שואה" במסגרתו מגיעה ללשכה מדי יום רביעי עורכת דין מטעם העמותה ומסייעת לניצולי השואה במיצוי זכויותיהם. הפגישות עם עורכת הדין הנן בתיאום מראש בטלפונים שמספרם:  03-9547009, 03-9547909.

תיווך מול גורמים בקהילה - מיצוי זכויות, ייעוץ, הדרכה וליווי.
סיוע משפטי - מתן סיוע משפטי למיעוטי יכולת   סיוע משפטי לזקן ולמשפחתו
מרכז מידע רעות אש"ל - מרכז מידע ארצי טלפוני בכל הנושאים הקשורים בזקנה , טלפון: 1-700-700-204 .
שירותים בקהילה:
 מרכזי יום - ייעוץ והפנייה למרכזי יום ,המהווים מסגרת יומית טיפולית וחברתית עבור זקנים שחלה החמרה במצבם, התפקודי ו/או הקוגניטיבי ומתקשים להגיע למועדונים לגמלאים.  השרות ניתן בשיתוף עם העמותה למען הקשיש בראשל"צ ואש"ל.
מהו מרכז יום?
בראשל"צ פועלים 3 מרכזי יום:
מרכז יום למוגבלים, רח' האורנים 15, טל': 9655111 מנהלת גב' עדנה צדוק-עו"ס.
מרכז יום משולב , רח' תורה ועבודה 42, טל': 9632100 מנהלת טלי וינברג- עו"ס.
מרכז יום לתשושי נפש, רח' האורנים 15, טל': 9632116 מנהלת דפנה בן משולם- עו"ס.
החיים לצידו של חולה אלצהיימר
זכויות ייחודיות לניצולי שואה בשעות סיעוד 
טבלת מיצוי זכויות לניצולי שואה
קהילות תומכות - בראשל"צ פועלות 2 קהילות תומכות המקיפות את כל העיר. התוכנית מספקת מגוון שירותים המהווים רשת תמיכה וביטחון לזקן בביתו ובכך מאפשרת לו להמשיך להתגורר בסביבתו המוכרת ומשפרת את איכות חייו. השירות ניתן בשיתוף העמותה למען הקשיש בראשל"צ ואש"ל. (השרות ניתן בתשלום ובמסגרת חוק ביטוח סיעוד, בהתאם להכנסות הזקן).
לקבלת פרטים / להצטרפות ניתן לפנות לאבות הבית בטלפון-  052-3607010 , 050-8290681 .
קהילה תומכת-נשארים בבית,לא נשארים לבד
התארגנות בשעת חירום – איתור זקנים  הזקוקים לעזרה בשעת חירום. מתן מענים מיידיים לצרכים בסיסיים.
 פעולות מיוחדות -
• פינוי מיידי של זקנים ממעונות זקנים לסידורי חירום עקב רשלנות והזנחה בטיפול.
• ציון שבוע/חודש הזקן הבינלאומי: טקסים, ימי עיון ועוד.
מיזמים מיוחדים שהתקיימו בשיתוף גורמים בקהילה לשיפור איכות החיים של זקנים בקהילה. כל שנה והמיזמים שלה,  לדוגמא:
• ליווי חברתי לזקנים ניצולי שואה ע"י נשות מעגל נשים.
* העלאת ההצגה "חלומות של אחרים" ע"י קשישים מטופלי רווחה, בשיתוף המחלקה הקהילתית, במסגרת התיאטרון הקהילתי.
מיזם חדש - סיירת תיקונים, בשיתוף המחלקה הקהילתית והלשכה לזקן. הסיירת בנויה ממתנדבים המוכנים לסייע בתיקונים קלים במידה ואין בני המשפחה היכולים לסייע בידו. יש לפנות לעו"ס האזור לבקשת סיוע זה.
חשוב לציין שבמהלך השנה פונים אלינו גורמים מוסדיים, עמותות ואנשים פרטיים בבקשה לתרום ולהתנדב. כול המעוניין להתנדב או לתרום מוזמן להתקשר  או לכתוב לעו"ס שוקרון רוסה   בטלפון- 9547739 או בדוא"ל- rosa@rishonlezion.muni.il.
 
שירותים משיקים בקהילה- בעיר ובסביבתה פועלים שירותים נוספים לאוכלוסיית הזקנים.
• עמדא - עמותה לחולה דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות. העמותה נותנת מענים לקשישים ולבני משפחתם בשלבים שונים של המחלה ומקיימת פעולות תמיכה קבוצתיות. השרות ניתן ע"י 2 עו"סיות של הלשכה לזקן. הפעילות מתקיימת בימי שני בסוף כל חודש בין השעות 16:30 עד  18:00 , בבית יד לבנים רחוב יסוד המעלה 20,  להצטרפות יש להתקשר לרוסה שוקרון טל' 9547739.

• סיוע משפטי למיעוטי יכולת ע"י "יד ריבה" טלפון 1-700-501-400, 9543373, רח' גבעתי 22.
• יד שרה - מרכז להשאלת מכשירי חירום, טלפון : 9543321, רח' גבעתי 22.
• אבחונים פסיכו גריאטריים - ניתנים ע"י הפנייה של קופות החולים ובי"ח "שמואל הרופא" ובי"ח איכילוב.