שירותים קהילתיים לאוכלוסיית הקשישים

העמותה למען הקשיש:
כתובת: רח' צלליכין 7,  טלפון:  9671649

העמותה למען הקשיש בראשל"צ הוקמה ע"י העירייה,משרד הרווחה,המוסד לביטוח לאומי ואשל. מטרת העמותה יצירת מסגרת לפיתוח שירותים לאוכלוסיה הקשישה בעיר. המגמה הינה הארכת שהות הזקן בסביבתו הטבעית. העמותה למען הקשיש בשותפות עם תחום הטיפול בקשיש שבמינהל לשילוב חברתי מפעילה שלושה מרכזי יום לקשיש. המרכזים מנוהלים ע"י העמותה למען הקשיש,כאשר הפניית הקשיש למרכז היום הינה באמצעות עובדות סוציאליות של תחום הטיפול בקשיש. מרכז היום הינו מסגרת יומית המאפשרת לזקן המוגבל בתיפקודו לקבל סיוע בטיפול אישי והשגחה תוך כדי פעילות תעסוקתית וחברתית. 
  
מרכז יום לתשושים
כתובת: רח' האורנים 15,  טלפון: 9655111
 
  
מרכז יום לתשושי נפש
כתות: רח' גרשון מן 1 ,  טלפון: 9503890
 
  
מרכז יום משולב
כתובת: רח' תורה ועבודה 42 ,  טלפון:  9416194
 
  
ניידת טיפול שיניים
שירות של טיפולי שיניים בביתו של הקשיש. השירות מיועד לקשישים מרותקי בית שאינם יכולים להגיע למרפאה, וכן טיפולי שיניים במרפאה לקשישים הזכאים לסיוע במימון טיפולי שיניים.
הניידת מופעלת ע"י העמותה לבריאות הפה.
הפניית קשישים זכאים לסיוע במימון נעשית באמצעות עובדים סוציאליים מתחום הטיפול בקשיש. 
  
קהילה תומכת
תוכנית המספקת מגוון שירותים המהווים רשת תמיכה ובטחון לקשישים בביתם,ובכך מאפשרת להם להמשיך להתגורר בסביבה מוכרת ולשפר את איכות חייהם. השירות מופעל ע"י העמותה למען הקשיש ותחום הטיפול בקשיש שבמינהל לשילוב חברתי. 
  
קשישים למען קשישים
קשישים בוגרי סדנת פעילים משמשים פורום חשיבה לפיתוח מענים לצרכי קשישים,כולל מענים לקשישים עריריים.