לימוד עברית

אולפן א'
כל עולה חדש המגיע ללשכת המשרד לקליטת העלייה בעיר מופנה על ידו ללימודים באולפן א'. העולים ממוינים לפי רמות ומוזמנים להצטרף לאולפן עם פתיחת כיתות בוקר או ערב חדשות. בעיר פועל אולפן "אחווה" הנמצא ברח'  כצנלסון, 26 . 
הרשות העירונית לקליטה ושילוב עולים, בשיתוף עם המשרד לקליטת עלייה, מקיימים במסגרת פעילות האולפן טיולים להכרת הארץ, סדנאות לחיפוש עבודה, ציון חגים (כדוגמת סדר פסח, נטיעות בט"ו בשבט, מסיבות פורים וכו'), וכן השתתפות בטקסים עירוניים בימי הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי מערכות ישראל.

אולפן ההמשך
באולפן ההמשך לומדים עולים חדשים אשר סיימו אולפן א' ומעוניינים להמשיך ולשפר את ידיעותיהם בשפה העברית. אולפן ההמשך מתקיים גם הוא באולפן "אחווה".
זכאים ללימודים באולפן ההמשך עולים עד 10 שנה בארץ. ניתן להירשם דרך האולפן וגם דרך רגינה גלצב בטלפון – 03-9662482.

תגבור השפה העברית
במסגרת פעילות הרשות לקליטה, מתקיימים קורסים מסובסדים לתגבור השפה העברית לילדים ומבוגרים וכן הכנה לכיתה א' עבור ילדים.
לפרטים נוספים לגבי קורסים לחץ כאן