לשכות רווחה אזוריות

הטיפול הסוציאלי ומתן שירותי רווחה  בעיר מתחלקים ל-3 מרחבים גיאוגרפיים בעיר.
התושבים המתגוררים בגבולות האזור של כל מרחב נהנים מנגישות לשירותים הסוציאליים הניתנים בלשכה אליה הם משתייכים. 

לשכות רווחה כתובת טלפון מנהלת
מרחב מזרח רח' הרקפת 33 9488777 בתיה ונונו
מרחב תיכון- ראה הערה בדבר מעבר זמני רח' הרצל 90 9487401 ענת כהן  
מרחב מערב רח' תורה ועבודה 44 9427888 מלי בן משה
טיפול בקשיש ובני משפחתו רח' הרצל 82 9547909 איריס בן-גוב

קבלת קהל ע"י עובדים סוציאליים בתאום טלפוני.