מסגרות לילדים ובני נוער בסיכון

כחלק מהטיפול ומתן המענים לאוכלוסיות הנזקקות, מבצעים  העובדים הסוציאליים השמה במסגרות, עפ"י מידת הנזקקות והזכאות, בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה.

מסגרות יומיות בקהילה לילדים:
מעונות יום לילדים בגילאי חצי שנה עד שלוש (ביניהם מעון רב-תכליתי ועיבוי שירותים פסיכוסוציאליים במעונות רוויי אוכלוסיית רווחה ). משפחתונים לילדים בגיל חצי שנה עד שנתיים וחצי (בעיר פועלים 52 משפחתונים).
מועדוניות לילדים בגילאי 3 - 12 (ביניהן מסגרת לילדים עם קשיי התנהגות. המועדוניות מופעלות במשותף עם מטה החינוך).
פנימית יום המתקיימת בויצ"ו נחלת יהודה ומופעלת ע"י העירייה. מטרת התוכנית: השארות בני נוער בקהילה במסגרת חינוכית הדואגת להשלמת צרכיהם הלימודיים, הרגשיים והפיזיים. עם תום יום הלימודים במקום, התלמידים נהנים מארוחה, סיוע בשעורי בית וחוגי העשרה. ההפניה לפנימייה באמצעות העובדים הסוציאליים במינהל לשילוב חברתי.
משפחתון עירוני.

תוכנית "עם הפנים לקהילה":
תוכנית " עם הפנים לקהילה " תוכנית משרד הרווחה, מכוונת לצמצם את היקף הטיפול בילדים בסיכון בעיר באמצעות ניצול טוב יותר של המשאבים העומדים לרשות המינהל לשילוב חברתי והקהילה,על מנת לתת מענים לצורכיהם של ילדים בסיכון והוריהם.
יישום התוכנית מתאפשר באמצעות הגמשת התקציבים המופנים למינהל מהשירות לילד ונוער במשרד הרווחה, ובאמצעות שיפור דרכי הפעולה של הוועדות לתכנון,טיפול והערכה (ועדות החלטה).
במסגרת תוכנית " עם הפנים לקהילה" המיושמת בעיר,הוקמו שירותים חדשים בקהילה עבור ילדים ובני נוער,בין היתר במטרה למנוע סידורים חוץ-ביתיים. בין השאר הוקמו בעיר 12 מועדוניות חדשות ,מידי שנה פועלות כ-25 קבוצות להדרכה הורית עבור הורים לילדים בשכבות גיל שונות ותוכנית "ראשית" להדרכה הורית לילדים בגיל הרך במסגרת ביתם.
תוכנית " עם הפנים לקהילה " מתעדכנת אחת לשנה, בהתאם להחלטות ועדת תכנון יישובית. הועדה סוקרת את התוכניות שיושמו ואת משמעותם (בעזרת מסקנות מחקר שמתבצע ע"י מכון ברוקדייל).תוכניות שנמצא כי הן מיושמות בהצלחה ומשרתות את הצרכים לשמן הוקמו,ממשיכות ותוכניות חדשות מיושמות,וזאת עפ"י התקציב הקיים והצרכים העדכניים העולים ממיפוי העיר מידי שנה.

מסגרות חוץ - ביתיות לילדים:
פנימיות - לילדים ובני נוער בגילאי 3 - 18
משפחות אומנה
מעון משפחתי