טיפול פסיכוסוציאלי בפרט ובמשפחה

העובדים הסוציאליים הרב תחומיים בלשכות הרווחה מטפלים במכלול הקשיים הקיימים במשפחה בד בבד עם הפעלת גורמי טיפול ושירותים נוספים. 

בעיר פועלות 3 לשכות רווחה אזוריות:
לשכת רווחה מזרח - רחוב הרקפת 31, ראשל"צ. טל' 03-9488777
לשכת רווחה תיכון -  רחוב הרצל   90 ,   ראשל"צ. טל' 03-9487401
לשכת רווחה מערב - רחוב הנחשול 30, ראשל"צ, טל' 03-9427888

מטרות השירותים הסוציאליים:    
להגן על כל אדם, משפחה, קבוצה וקהילה המתקשים למצות את יכולתם על רקע של מצוקה או משבר הנובעים מעוני,קשיי תפקוד וחולי. להבטיח את איכות החיים של כל אדם ומשפחה בתחום צרכי הקיום הבסיסיים ובתחום הרווחה הנפשית והחברתית. 

לאחר אבחון הצרכים של הפרט,המשפחה והקהילה,הפעלת תכנית טיפול בכל הרמות הכוללת:
טפול רגשי, שירותי ייעוץ, הכוונה וחינוך
שירותי בית, סיוע חומרי
סידור במסגרות יומיות (מעונות, משפחתונים, מועדוניות, מרכזי יום)
סידור במסגרות חוץ - ביתיות (פנימיות, משפחות אומנה, מוסדות)
מימון שירותי בית, סיוע חומרי וסידור במסגרות נעשים עפ"י מבחני נזקקות וזכאות
במסגרת לשכות הרווחה מטופלות משפחות קשישים לצד משפחות צעירות יותר.

הטיפול בלשכות הרווחה ניתן במסגרת שלושה שירותים עיקריים של משרד הרווחה : 
השירות לילד ונוער
השירות לפרט ומשפחה
השירות לזקן.