לשכת שיקום נכויות

לשכת שיקום נכויות, המינהל לשילוב חברתי

מנהלת ליאת עברי - יעקובוב
רח' ירושלים 2
טל: 03-9689806
דוא"ל:  
liaty@rishonlezion.muni.il

לשכת שיקום נכויות במינהל לשילוב חברתי, נותנת שירות לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בכל הרצף הגילאי. השירות ניתן עבור אנשים עם  נכות פיזית וחושית, לאוכלוסייה עם אוטיזם ואוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

השירותים ניתנים לכל אדם הפונה באופן עצמאי או מופנה ע"י גורמים אחרים בקהילה. עד הגיעו של האדם עם המוגבלות לגיל 18-השירותים ניתנים לכל המשפחה, על פי הצורך. עם הגיע האדם עם המגבלה לגיל 18,הוא נחשב ל"ראש משפחה" והטיפול יהיה עבורו בלבד. במידת הצורך, המשפחה המורחבת תופנה להמשך טיפול עובד/ת סוציאלי בלשכה אזורית, עפ"י מקום המגורים.

בצד הליווי המקצועי והייעוץ האישי, ישנם גם שירותים רבים המוצעים בתחום התעסוקה, תרבות הפנאי ומסגרות דיור לחיים. השירותים מוצעים על פי מדיניות משרד הרווחה ובאמצעות מפעילים מגוונים. זאת, מתוך ראייה מקצועית ומשקמת, עם חתירה לשילוב מיטבי בקהילה. השירותים המוצעים הינם שירותים ייעודיים על פי נכות או מגבלה וחלקם מותאמים לשילוב אוניברסאלי בקהילה, בתפיסת שילוב והתאמה.
התפיסה המקצועית הינה לראות את האדם במרכז, על כוחותיו ויכולותיו ולסייע לו ולמשפחתו לחיות חיים מלאים ועשירים ככל הניתן, בצד המגבלה.

בלשכת שיקום ונכויות פועלים עובדים סוציאליים עם התמחות מקצועית בתחומי המגבלה השונים. לצידם פועל צוות מינהלה ומזכירות מסור, עובדות זכאות ומדריכות.

אוכלוסיית היעד-

אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית - מוגדרת עפ"י חוק הסעד (טיפול במפגר תשכ"ט 1969) ומוכרת באגף הרלוונטי בהתאם להחלטת ועדת אבחון (מצ"ב לינק לברושור של משרד הרווחה עם הסבר על ועדת אבחון).
ראש צוות מוגבלות שכלית התפתחותית:
מיכל רודן –ירון michaly@rishonlezion.muni.il
 

אוכלוסיית השיקום – אנשים עם נכויות חושיות (עיוורון וחירשות) ומגבלות פיזיות בגין קטיעות, שיתוקים, מחלות ניווניות ומגבלה קוגניטיבית.
ראש צוות שיקום:
שרית שור : SaritS@rishonlezion.muni.il

אוכלוסייה עם A.S.D-אוטיזם - מוגדרת בהתאם לאבחון פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ובאישור השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.
מ"מ ראש צוות אוטיזם:
זהבה סבהט : ZhehavaS@rishonlezion.muni.il

ניתן לפנות ללשכת שיקום ונכויות לייעוץ בכל שאלה-
בת-אל סעדה- מזכירה ראשית: BatelH@rishonlezion.muni.il
טלפון מזכירות:  03-9689846, 03-9689917,
פקס- 03-9689943
רח' ירושלים 2 , ק.1, ראשל"צ.