לשכת שיקום נכויות

 

לשכת שיקום נכויות, המינהל לשילוב חברתי - מנהלת ליאת עברי - יעקובוב
רח' ירושלים 2
טל: 9689846,9689917
דו"אל:  
liaty@rishonlezion.muni.il

הלשכה לשיקום נכויות, במינהל לשילוב חברתי, עיריית ראשון לציון, נותנת מענה לאוכלוסיית האנשים עם הצרכים המיוחדים; במגוון תחומים - אישי, משפחתי, מענים בתחום התעסוקה פיתוח מענים בשעות הפנאי, ופיתוח פרויקטים נוספים.
על מנת להוציא שירותים אלה מן הכוח אל הפועל פועלת הלשכה לשיקום נכויות לקבלת אישור ממשרד הרווחה. לצד פעולות הדורשות אישור של משרד הרווחה והקצאת משאבים כספיים,יוזמת הלשכה לשיקום נכויות פעילויות במסגרת הקהילה, לרבות קיום קשר פרטני עם המשפחות על מנת לשפר את איכות חיי האנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
צוות העובדים הסוציאליים בלשכה לשיקום נכויות עומד לרשות כל אחד ואחת לסיוע כמיטב היכולת.

אוכלוסיית היעד של הלשכה לשיקום נכויות:
לשכת שיקום נכויות מטפלת באנשים מגיל לידה ועד גיל 62 לנשים ו- 67 גברים, הלוקים בנכות פיזית וחושית. אוכלוסייה עם אוטיזם ואוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית (שתי האוכלוסיות האחרונות – השירות ניתן מעבר לגיל המצוין לעיל).
אוכלוסיות אלה הינן ייחודיות והטיפול בהן נקבע עפ"י מדיניות משרד הרווחה- השירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אגף השיקום והשירות לאדם הלוקה באוטיזם.

השירותים ניתנים לכל אדם הפונה באופן עצמאי או מופנה ע"י גורמים אחרים בקהילה. הטיפול הינו כוללני וניתן הן לאדם עם הנכות והן לבני משפחתו.
עם הגיע האדם עם המגבלה לגיל 18,הוא נחשב ל"ראש משפחה" לעניין הטיפול. במידת הצורך,המשפחה המורחבת תופנה להמשך טיפול עובד סוציאלי עפ"י מקום המגורים.
העובדים הסוציאליים בלשכה מטפלים באדם עם הנכות במטרה להביא לשיפור תפקודו בתחום האישי,המשפחתי,החברתי והתעסוקתי, על מנת לסייע לו למצות את יכולותיו ולהביאו לעצמאות אופטימאלית בכל תחומי החיים. העובדים הסוציאליים מציעים מענה כוללני הן טיפולי והן תמיכתי גם לבני המשפחה הבריאים, במטרה לחזק את הכוחות הקיימים בכל פרט במשפחה.

אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית - מוגדרת עפ"י חוק הסעד (טיפול במפגר תשכ"ט 1969) ומוכרת באגף הרלוונטי בהתאם להחלטת ועדת אבחון.

אוכלוסיית השיקום - כוללת נכויות חושיות (עיוורון וחירשות) ומגבלות פיזיות בגין קטיעות,שיתוקים,מחלות ניווניות ומגבלה שכלית.

אוכלוסייה עם A.S.D-אוטיזם - מוגדרת בהתאם לאבחון פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ובאישור השירות לאדם הלוקה באוטיזם במשרד הרווחה.

לעולים מחבר המדינות המשתייכים לאוכלוסיות הנ"ל, אשר טרם רכשו את השפה העברית, ניתן השירות ע"י עובדת סוציאלית דוברת השפה הרוסית. עולים מארצות אחרות, מקבלים סיוע מהעובדים הסוציאליים בהתאם לסוג הנכות והמגבלה.