טיפול פרטני באדם עם צרכים המיוחדים

הטיפול של העובדים הסוציאליים כולל ליווי הפרט ומשפחתו לאורך כל מעגל החיים. השירותים ניתנים בהתאם לסוג המגבלה והנכות, ובהתאם לגיל האדם.
 
להלן פירוט חלק ממגוון השירותים עפ"י סוג המגבלה וגיל האדם:

הטיפול בפעוט עם צרכים מיוחדים מלידה עד גיל 6 מתן תמיכה וייעוץ להורים
הפנייה לצורך מוכרות ביחידה לאוטיסטים במשרד הרווחה
הפנייה לועדת אבחון של השירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה
ליווי המשפחה והפנייתה לגורמים נוספים בקהילה כמו: המוסד לביטוח לאומי,משרד הבריאות ועמותות.
פעוטות בגילאי שנה עד 3 שנים:
שילוב במעון יום שיקומי,שילוב במעון יום עם סייעת (השירותים כפופים להמלצה של המרכזים להתפתחות הילד ותלויים בתקציב שמעביר משרד הרווחה לרשות העירונית)
לקראת גיל 3 שנים - יש לפנות למינהל החינוך אשר יסייע במציאת מסגרת חינוכית מתאימה
שילוב ילדים במסגרות יום לימודים ארוך (מותנה במוכרות של השירות לאדם עם המוגבלות שכלית התפתחותית).
שילוב חונכים ומתנדבים בבית המשפחות.

 

הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

השירותים הניתנים:
תמיכה במשפחה באמצעות שיחות פרטניות וטיפול קבוצתי
מתן מידע, הכוונה ,ייעוץ ותיווך לשירותים שונים בקהילה
ליווי והנחייה בנוגע להליך המוכרות באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה
סיוע בפנייה למסגרות פנאי ומסגרות תעסוקה
שילוב בנופשונים, שילוב במסגרות חוץ ביתיות.

המוכרות ע"י האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הינו תנאי הכרחי לקבלת השירותים השונים במסגרת האגף. את המוכרות באגף קובעת ועדת אבחון עפ"י חוק הסעד וטיפול במפגר תשכ"ט 1969. הועדה מורכבת מחמישה חברים: רופא,פקיד סעד,איש חינוך,פסיכולוג,רופא ופסיכיאטר. הפניית הבקשה לאבחון נעשית באמצעות העובדים הסוציאליים. ההליך האבחוני מורכב משני חלקים - בחלק הראשון נערכים ראיונות ומבדקים שונים, בחלק השני שמתקיים במועד מאוחר יותר מתכנסת ועדת האבחון לפגישה עם המאובחן, האחראים עליו ו/או האפוטרופוס והעובד הסוציאלי מטעם הרווחה. במידה והועדה מחליטה כי מודבר באדם המתפקד ברמה של מוגבלות שכלית התפתחותית היא דנה גם בדרכי טיפול לקידומו.

העובד הסוציאלי מסייע בשילוב של הפונה במסגרת המתאימה לצרכיו,רמת תפקודו וגילו, בכפוף להחלטות ועדת האבחון.

הטיפול באדם עם אוטיזם

פנייה למשרד הרווחה למוכרות בשירות ובהתאם, פנייה למשרד הרווחה לקבלת מגוון שירותים.
תמיכה במשפחה באמצעות שיחות פרטניות וטיפול קבוצתי.
מתן מידע, הכוונה, ייעוץ ותיווך לשירותים שונים בקהילה.

השירותים כוללים:
טיפול פרטני במשפחה.
טיפול קבוצתי.
הפנייה למסגרות שונות: לשירותים שונים בקהילה ומחוצה לה, לעמותות וכו'.
פיתוח מסגרות שונות בקהילה.