ארנונה

היכן ניתן למצוא תבחינים של העירייה לחישוב הארנונה בעיר?
אופן חישוב שטח הנכס מופיע בצו הארנונה, שמפורסם באתר העירייה בקטגוריית "צווי ארנונה".

האם יש הקלה בתשלום הארנונה בזכות מגורים באזור המצוי בפיתוח?
הוראת הדין אינה מקנה הנחה כלשהי בתשלום הארנונה בשל עבודות פיתוח בסביבת הנכס. העירייה פנתה מספר פעמים בעבר למשרדי האוצר והפנים בבקשה להפחית את הארנונה באזורי פיתוח מסוימים, אך נענתה בשלילה.   

האם העירייה מכלילה את השטח הציבורי בחישוב גודל הדירה?
בכל הקשור לבנייה רוויה, שטחים משותפים אינם נכללים בתשלומי ארנונה. שטחים משותפים הם שטחים שנמצאים בתחום בניין מגורים ואשר משמשים או מיועדים לשמש לכלל הציבור, כמו למשל חדרי חשמל, חדרי מעליות, חדרי מדרגות, חדרי גז ומקלטים.
ניתן לצפות בצו הארנונה, המפורסם באתר האינטרנט, בקישור זה.

האם חנייה נחשבת בתשלום הארנונה?
חנייה בבתים בבנייה רוויה אינה נלקחת בחשבון בחישוב הארנונה.
בבתים צמודי קרקע, כאשר השטח מקורה, החנייה מחושבת כחלק מתשלום הארנונה.

האם מרפסת כלולה בתשלום הארנונה?
מרפסת פתוחה ו/או מרפסת שמש אינן מחויבות בתשלום הארנונה.

האם מחסן כלול בחישוב הארנונה?
כן. מחסן מחויב לפי התעריף המינימלי בתקנות לנכס מגורים – כמחצית מהתעריף למגורים.

האם ניתן לקבל הנחה מארנונה כל עוד אנו לא מתגוררים בדירה?
ניתן לקבל הנחה מארנונה, עד שישה חודשים, במידה שהבית סגור וריק מכל חפץ, בהתאם לכל התנאים הקבועים בצו הארנונה העירוני או במידה שהבית עובר שיפוץ מסיבי. במקרה האחרון, יש לנסח מכתב ולשלוח אותו בדואר אל אגף השומה (רחוב הכרמל 20, עיריית ראשון לציון), בדואר אלקטרוני: shuma-megurim@rishonlezion.muni.il או בפקס03-9547798. במכתב יש לציין בנושא הפנייה "דירה ריקה/בשיפוץ" ולכלול את הפרטים הבאים: מיקום מדויק של הדירה, מספר משלם הארנונה, מספר נכס, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. ההנחה תינתן אך ורק בהתקיים כל התנאים המצטברים, לרבות ביקורת של מפקח מטעם העירייה.

כיצד ניתן לבצע חיבור של מים בדירה? 
חיבור של מים לדירה מתבצע באמצעות תאגיד המים "מניב". חיבור המים יתאפשר רק לאחר פתיחת מספר משלם באגף השומה בעירייה. עם פתיחת מספר משלם ניתן לבצע תשלום של חשבון המים בקישור זה.   

צור קשר! מחלקת הארנונה - אגף שומה, אגף גבייה ואכיפה
מוקד מידע וגבייה טלפוני: טל' 03-9487500.
בימים א'-ה' בשעות 8:30-22:30, בימי ו', בערבי חג, ובחול המועד סוכות ופסח בשעות 8:30-13:00, למעט בערב יום כיפור –
אז פתוח לקהל עד השעה 11:00
.
כתובת: בניין העירייה, קומת כניסה, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון.
שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ד' בשעות 8:30-14:30, בימי ב' בשעות 12:00-8:30, 18:30-16:00

איך ניתן לשלם תשלומי עירייה?
לתשלום באתר האינטרנט העירוני עבור 4 השירותים הבאים: תיק מידע תכנוני לחלקה, תיק מידע להיתר, בקשה לקבלת מידע ובקשה לכריתה או העתקת עץ. המידע נמצא באתר העירייה בלשונית "תשלומים מקוונים". לאחר כניסתכם, יש להיכנס ל"פורטל התשלומים והמסחר האלקטרוני לרשויות מקומיות" ולבחור את "ראשון לציון" כרשות מבוקשת (במידה ונדרש) 
לפורטל התשלומים 
 בנוסף, ניתן לשלם גם באמצעות האפליקציה העירונית.