בתי ספר

כיצד מתבצעת ההרשמה כיתה א'?
בימים הקרובים יתפרסמו הנחיות

ה
רישום לכיתות ב'-ו' נעשה בעירייה. לאחר מכן עליכם לגשת לביה"ס אליו שובצו הילדים לשם רישום במזכירות ביה"ס.
תושבים חדשים בעיר (א'-ו') צריכים להגיע לרשות ע"מ להירשם.
טלפון - 9547979 – 03  לפרטים נוספים יש להיכנס לפורטל החינוך.

מתי ייפתחו בתי ספר בשכונות החדשות?
בתי הספר בשכונות החדשות ייפתחו בהתאם לקצב האיכלוס ולמספר הנרשמים בפועל, על פי תקן לפתיחת כיתה שקבע משרד החינוך.

אלו בתי ספר יסודיים ייפתחו בשכונות החדשות?
שכונת מרום ראשון/צוריאל
: קיימות 18 כיתות בבית ספר "תמיר".
שכונת רקפות: 24 כיתות תיפתחנה במספר שלבים, בהתאם לקצב האיכלוס.
שכונת חלום ראשון: תושבי השכונה משויכים לשכונת רמז.
שכונת נחלת יהודה: תושבי השכונה משויכים לשכונת נחלת תיכונה. קיימות 18 כיתות בבית הספר "אליאב החדש".
שכונת נרקיסים: בשנת 2021 עתידים לקום שני בתי ספר יסודיים, כאשר בכל אחד 24 כיתות.
שכונת האירוס: קיימות 24 כיתות יסודי בבית הספר "אריאל שרון".

מהן שכבות הגיל בבתי הספר החדשים?
בתי הספר בשכונות החדשות יפעלו במתכונת "בית ספר צומח", בהתאם לכמות הנרשמים בפועל ולפי התקן לפתיחת כיתה שקבע משרד החינוך.

כיצד ישולבו ילדים המשויכים לכיתות מיוחדות? (כמו חינוך מיוחד וכיתות קטנות מהרגיל)
הורים שילדיהם משויכים לכיתות מיוחדות ישובצו בבתי הספר הפזורים ברחבי העיר בהתאם לתקנים של משרד החינוך, או לחילופין: בבתי ספר מחוץ לעיר.
קיימת ועדת שיבוץ של החינוך המיוחד והיא זו שמטפלת בנושא. שאלות ניתן להפנות למזל דוד, מזכירת היחידה, בטלפון שמספרו 03-9547450 או בדוא"ל שכתובתו MazalD@rishonlezion.muni.il.

האם יהיה בשכונה החדשה בית ספר ממלכתי-דתי או בית ספר חרדי?
בעיר קיימים כיום חמישה בתי ספר של החינוך הממלכתי-דתי וחמישה בתי ספר חרדים (שניים לבנות ושלושה לבנים). שכונת רקפות משויכת לבית ספר "ישורון" שבשכונת שיכוני המזרח (מצוי בתהליך שיפוץ).

במידה שייפתח במהלך השנה בית ספר ליד ביתי, האם יעבירו אליו את ילדי באמצע השנה?
תקן בית הספר נקבע על סמך מספר הילדים. במקרה שבו עלולים לא לעמוד בתקן, מה שיכריע את הכף יהיה טובת הכלל. כל מקרה ייבחן לגופו.

מתי יתקיים מפגש היכרות עם צוות בית הספר ועם העומד/ת בראשו?
מפגשי היכרות ייערכו במהלך חודש אוגוסט. הודעה על כך תישלח להורים.

לאיזה בית ספר ישובצו הילדים שיעברו דירה לאחר תחילת שנת הלימודים?
הילדים ישובצו לפי כתובת מגוריהם ועל בסיס מקום פנוי. במקרה שבו מספר התלמידים יעלה על התקן שייקבע לאותו בית ספר, או במידה שלא יהיה תקן לפתיחת כיתה ו/או לא יהיה מקום בבתי הספר שבאשכול אליו משתייך התלמיד, ישולבו התלמידים בבתי הספר הפזורים ברחבי העיר. עם זאת, כל מקרה ייבחן לגופו.

 האם יהיו הסעות לבתי ספר המרוחקים ממקום המגורים?
 מידע בנושא ניתן למצוא בקישור זה, שבפורטל החינוך.

מהם פרטי ההתקשרות של אגף חינוך יסודי?
מזכירות אגף יסודי:
טל' 03-9547916. מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 15:00-13:00.
קבלת קהל:  בימים א', ה' בשעות 12:30-8:30, ביום ב' בשעות 18:00-16:00, ביום ד' בשעות 14:00-8:30.

רישום ושיבוץ בבית ספר יסודי (א'-ו'): 
טל' 03-9547979. מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 15:00-08:30.
קבלת קהל: בימים א', ד', ה' בשעות 14:30-8:30, ביום ב' בשעות 18:30-16:00 
yesodi@rishonlezion.muni.il

מתי ייפתחו חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים בשכונות החדשות?
תושבי השכונות החדשות ישולבו בבתי ספר תיכוניים ובחטיבות ביניים שונים ברחבי ראשון לציון. עם זאת, בהתאם לקצב גידול האוכלוסייה ולתקנים של משרד החינוך - יתוכננו מוסדות חינוך גם בשכונות החדשות בעיר.

אלו בתי ספר על-יסודיים משויכים לשכונות החדשות?
שכונת רקפות
: תושבי השכונה משויכים לשכונת נרקיסים.
שכונת חלום ראשון: תושבי השכונה משויכים לבית ספר "מקיף ו'" ע"ש יגאל אלון.
שכונת נחלת יהודה: קיימות 36 כיתות בבית ספר "המעיין – מקיף י"ב". בשנת 2019 צפויות להתווסף שש כיתות. 
שכונת נרקיסים: תושבי השכונה משויכים לבית ספר "מקיף י"ג", שיועבר למבנה זמני ברחוב יגאל אלון. לאחר מכן, במהלך 2020, יעבור למבנה הקבע. בהמשך אותה שנה צפויה הקמתו של בית ספר "מקיף י"ד", בהתאם לקצב האיכלוס.
שכונת האירוס: תושבי השכונה משויכים ל"גן נחום".

מהם פרטי ההתקשרות של אגף חינוך על-יסודי?
מענה טלפוני: 03-9547456.
קבלת קהל: בימים א', ד', ה' בשעות 14:00-8:30, ביום ב' בשעות 18:00-16:00.

בהנחה והיזם שלנו מקדים את האכלוס בשכונת הרקפות איך העירייה תיערך מבחינת מבנה חינוך? לאן התלמידים ישובצו?
במקרה בהם האכלוס יעשה לפני שנת הלימודים ספטמבר 2019 הילדים ישובצו לגני ילדים ובתי ספר שנמצאים בסמוך לשכונת הרקפות. לפרטים והרשמה במוסדות החינוך בעיר יש לפנות למחלקות השונות בהתאם לשיוך של גיל הילד.

האם בית הספר היסודי בשכונת האירוס יעבור למבנה החדש כבר בספטמבר 2019?
כן. מבנה בית הספר החדש "אריאל שרון" יהיה מוכן לקליטת הילדים בספטמבר 2019. 

האם ניתן לקבל תכנון של האזור מבחינת בתי ספר, גני עירייה, גני ילדים ומתנ"ס
?
שכונת רקפות הנה שכונה בבנייה, על כן את המידע אודות השכונה ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:
1. צפייה במפת תב"ע באתר רשות מקרקעין
2. פנייה למשרד השיכון שאחראי על פיתוח שכונת רקפות.
3. אחת לתקופה, השכונות מצולמות ומוצגות באתר חכ"ר ואנו, כמובן, מעלים גם בפייסבוק
https://www.facebook.com/RLwelcome