הנדסה ותשתיות

האם צפויים עיכובי כניסה בשל טופס 4?
העירייה אינה מעכבת טופסי 4. כל יזם אחראי להגיש את הטפסים ולעמוד בתקנים הנדרשים. עם זאת, הנוהל מחייב את היזם ואת משרד השיכון להכין את הבניין ואת סביבת המגורים בהתאם להתחייבות החוזית, תוך הקפדה על בטיחות ונגישות לתושב. רק לאחר השלמת כל הדרישות, העירייה בודקת את הנושא ומנפיקה טופס 4.

מה הצפי לסיום בניית דירות בפרויקט "מחיר למשתכן"?
דירות למשתכן משווקות ומנוהלות על ידי משרד השיכון מול היזמים הזוכים. כל יזם חתום על הסכם שלפיו עליו לספק את הדירות בזמן שנקבע. בעשור הקרוב תימשך בניית שכונות חדשות.

מתי תאושר הגדלת שטח המרפסות בפרויקט הבנייה פרשקובסקי?
בנושא הגדלת שטח מרפסות בפרויקט פרשקובסקי ובכל נושא אחר הקשור להיתרי בנייה, יש לפנות לאדריכלית פאינה פוגל (מהנדסת/אדריכלית רישוי 03-9547630) בדוא"ל שכתובתו FainaF@rishonlezion.muni.il.