הנדסה ותשתיות

האם צפויים עיכובי כניסה בשל טופס 4?
העירייה אינה מעכבת טופסי 4. כל יזם אחראי להגיש את הטפסים ולעמוד בתקנים הנדרשים. עם זאת, הנוהל מחייב את היזם ואת משרד השיכון להכין את הבניין ואת סביבת המגורים בהתאם להתחייבות החוזית, תוך הקפדה על בטיחות ונגישות לתושב. רק לאחר השלמת כל הדרישות, העירייה בודקת את הנושא ומנפיקה טופס 4.

מה הצפי לסיום בניית דירות בפרויקט "מחיר למשתכן"?
דירות למשתכן משווקות ומנוהלות על ידי משרד השיכון מול היזמים הזוכים. כל יזם חתום על הסכם שלפיו עליו לספק את הדירות בזמן שנקבע. בעשור הקרוב תימשך בניית שכונות חדשות.

מתי תאושר הגדלת שטח המרפסות בפרויקט הבנייה פרשקובסקי?
בנושא הגדלת שטח מרפסות בפרויקט פרשקובסקי ובכל נושא אחר הקשור להיתרי בנייה, יש לפנות לאדריכלית פאינה פוגל (מהנדסת/אדריכלית רישוי 03-9547630) בדוא"ל שכתובתו FainaF@rishonlezion.muni.il.

היכן ימוקמו אנטנות סלולאריות בשכונת הרקפות?
טרם גובשו מיקומים לתרנים הסלולאריים העתידיים להיבנות בסמוך לשכונת רקפות ובסביבתה.
בימים אלו נערכים סיורים מקצועיים לבחינת מיקומים אופציונאליים.

למי עלי לפנות בנושאים כדוגמת פיתוח, תשתיות וסביבה?
פניות שעוסקות בנושא פיתוח תשתיות יש להפנות למוקד העירוני שמספרו: 106* או 03-95427799
כמו כן, ניתן להפנות את השאלה באמצעות הקישור שלהלן: הפניית שאלה 


האם מתוכנן מרכז קניות בתוך מתחם שכונת האירוס ואם כן מתי יוקם
?
מתוכננת הקמת מרכז מסחרי בפינת הרחובות עיינות וזליג. (המגרש הצבוע באפור)
מאחר ומדובר במגרש פרטי לא ניתן לדעת מתי יוקם, אך יש לשער שעם אכלוס השכונה היזם יתחיל את הבניה.

אילו מבנים ציבוריים יבנו בשכונת האירוס בסמוך למרכז המסחרי?

על מנת לראות מה יבנה באזור, יש להיכנס
לאתר מידע הנדסי ולציין פרטי גוש וחלקה.

האם מתוכנן בשכונת האירוס קיר אקוסטי למניעת רעשים מרחוב הרצל?
בהמשך לבדיקות אקוסטיות וסקר שנערך בשכונה, יוצב קיר אקוסטי
לאורך המגרש הציבורי, בצומת הרחובות הרצל ושד' נים.

האם ידוע באילו מהבניינים ייכלל מרכז מסחרי בשכונת נרקיסים? 
בשכונה מספר מגרשים המשלבים מסחר ומגורים או מגרשים המשלבים מסחר ומשרדים (בתב"ע מסומנים עם פסים אפורים

האם יש הנחיות או מגבלות כלשהן באשר לתכולת המרכז המסחרי או ייעוד החנויות שיוקמו?
בעת תכנון המגרש אנו מוודאים מיקום לפריקה וטעינה בתחום המגרש כך שלא תהווה הפרעה לדיירי השכונה, אצירת אשפה נפרדת לעסקים שלא תהווה מפגע לדיירים, יצירת הנחיות למיקום השילוט לשמירה על מראה השכונה וכדומה.
מאחר שבשלב ההיתר עדיין לא ניתן לקבוע מה העסקים שיכנסו לחלק המסחרי, לא ניתן לבחון נושאים נוספים ולכן כרגע אין מגבלות.
בבוא העת העסקים שיצטרפו לשכונה יצטרכו לעמוד בכל התנאים הנדרשים לרישיון עסק כולל אצירת אשפה, תנאי איכות הסביבה, תנאי משרד הבריאות וכו', כל עסק ע"פ המאפיינים שלו.

מתי יחלו, בפועל, עבודות התשתית בשכונת נרקיסים?
עבודות העפר בשכונת הנרקיסים הסתיימו, השטחים נמסרו ליזמים ובהתאם לתהליך
ההיתרים יחלו עבודות התשתיות, במהלך שנת 2018.


האם הקבלנים החלו להגיש בקשות
לקבלת היתר בשכונת נרקיסים ?
היזמים הם האחראים על הגשת ההיתרים בהתאם לשלבים וההנחיות המרחביות http://handasa.complot.co.il/rishon/ 
נכון לחודש אוקטובר  חלק מהיזמים הגישו בקשות ביניהם: סלע איסתא נדל"ן, קחם חברה להשקעות, אפריקה ישראל, זוהר וצפריר שרבט, אודור נכסים, אזורים וקלוד נחמיאס.
לקבלת מידע עדכני אודות יזם ספציפי, על הרוכשים לפנות ישירות ליזם דרכו זכו בהגרלה.
מידע נוסף ניתן לקבל גם במרכז מידע הנדסי של עיריית ראשון לציון
טלפון:
073-2544860 אימייל: avners@rishonlezion.muni.il

מה הסיבה לעיכוב בקשת קבלת ההיתר מצד היזם?
בנושא היתרים נמסר באופן חד משמעי שעיריית ראשון לציון אינה מעכבת בקשות להיתר. 
יש לציין שבנושא שכונת הנרקיסים, העירייה קבעה הנחיות מרחביות לצורך שמירה על צביון גבוה ואיכות גבוהה של הבנייה. בנוסף, החליטה הוועדה לקבוע גם הנחיות פרטניות בנוסף להנחיות המרחביות, שכולן לטובת הרוכשים. ההנחיות עוסקות בקביעת סטנדרטים כגון: מספר מעליות בכל בניין, כמות הכניסות לכל בניין, מקומות לפינוי אשפה ומספר דירות בקומה. 
כל היזמים ערכו ועורכים תיאום תכנון עם הצוות המקצועי. על מנת לזרז את הבניה חלק מהיזמים הגישו לוועדה המקומית בקשות לדיפון וחפירה כדי להתחיל בעבודות הבניה.
להנחיות המרחביות שכונת נרקיסים ניתן להיכנס לקישור זה   


האם הגבלת בנייה של 4 דירות בקומה בבניין בשכונת הנרקיסים מחייבת את הקבלן?
במידה וכן, כיצד ניתן להכניס את כמות היחידות שהקבלן מתכנן לבנות?

כמו שצוין, בשכונת הנרקיסים נקבעה בהנחיות המרחביות לפיה יש לתכנן את המבנה כך שיקבעו עד  4 דירות בקומה. עם זאת הועדה המקומית אפשרה תכנון 5 דירות בקומה במידה וכל החללים העיקריים בדירה מאווררים באופן טבעי, כולל המטבח וחדר הרחצה הראשי בדירה. . מאחר ואכן התכנית המקורית לשכונה לא בחנה נושא זה חלק מהיזמים נדרשים לפרסם הקלה לתוספת קומות על מנת לעמוד בדרישה זו ולתכנן את הדירות בהתאם להנחיות הועדה המקומית.

איפה ניתן לראות מפה של שכונת נרקיסים?
לנוחיותכם, להלן מפת שכונת הנרקיסים. כמו כן, ניתן ללחוץ לקבלת מפת תב"ע בלחיצה כאן    וגם להיכנס לאתר מפות ישראל
ולראות תצלומי אויר לפי גוש וחלקה.  למפת השכונה

איזה פיתרון יש לעירייה לבעיית החנייה הצפויה בשכונת רקפות?
שכונת הרקפות מתוכננת ע"י רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) והחנייה המוקצית לתושב הנה בהתאם לתקן הקיים בחוק. עם זאת נושא החניות בתוך הבניין הוא באחריות הקבלן בלבד (רוכש מול יזם).
לגבי חניות נוספות באזור, בכל מבנה ציבור ושטחים ירוקים שיוקצו, יהיו גם חניות מסביב לאותו שטח
.
הנושא עדיין בתכנון ולכן הרשות בנתה שאלון לרוכש בו המשפחות מתבקשות לסמן את מס' הרכבים שלהן, על מנת להיערך כראוי.
נודה לך על מילוי השאלון במידה ותחליטו לרכוש את דירתכם בעיר, כמו גם הפצתו בקבוצות רלוונטיות עליהן אתם משתייכים.