הלוואות לסטודנטים תושבי ראשל"צ

הלוואות לסטודנטים תושבי ראשל"צ:

ההלוואה מיועדת לסטודנטים תושבי העיר, הלומדים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג לתואר ראשון או שני וסטודנטים הנמצאים במסלול לימודים לטכנאי/הנדסאי של שנתיים לפחות . 

סטודנט יכול לקבל הלוואה בגובה של 12,000 ש"ח לשנה. במהלך תקופת הלימודים העירייה תממן את הריבית. 

להגשת הבקשה יש למלא את הטפסים הבאים, אותם יש להגיש במשרדי היחידה בצירוף המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס
הגשת הבקשה,  ברחוב יבנאלי 4 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00 . 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז הצעירים בטלפון 03-6042598 

טופס בקשה לקבלת הטבה לסטודנטים/יות תושב/ת ראשון לציון    

טופס הצהרת המבקש/ת – בתמיכה לבקשה לסבסוד ריבית מעיריית ראשון לציון על הלוואות מבנק דיסקונט בע"מ