מרכז היל"ה- השלמת השכלה לנוער

מנהלת: חלי גלעד
למתגוררים במערב העיר – ברח' צלליכין 7, טל': 9671191
למתגוררים במזרח העיר – ברח' מאירוביץ 44 טל': 9640944 

השלמת ההשכלה נעשית במסגרת "מרכז מפצה", ומיועדת לבני נוער בגילאי 18-15 שנשרו ממסגרת לימודים פורמלית.
השלמת ההשכלה מופעלת במסגרת חוק חינוך חובה וחינם לתלמידים נושרים, במימון ובפיקוח משרד החינוך.
התכנית ידועה בשם: "תכנית היל"ה".
 
 תכנית הלמידה נעשית בד"כ בצורה פרטנית, ומותאמת ליכולתו של כל תלמיד.
בתכנית יש אפשרות ללמוד לקראת תעודה של 8,9 ו – 10 שנות לימוד ובגרויות – השלמה ל 12 שנות לימוד. 
הלמידה משולבת בדרכי הוראה מתקדמות, כולל שימוש במחשב.
תכנית היל"ה  כוללת מעבר להשלמת ההשכלה גם הקניית מיומנויות בתחומים שונים.
התוכנית המופעלת בראשון לציון ע"י אגף נוער וצעירים, מתקיימת בשני מרכזי לימוד:
הפנייה ללימודים באמצעות:  גורמים המטפלים בבני נוער.