קידום נוער

כתובת: שד' יעקב 62
טל: 03-9487454 

 מסגרת לטיפול בנערים בגילאי 14 – 18
 
מאפיינים:
בני נוער בסיכון
בני נוער שנשרו ממסגרת לימודים פורמלית או נמצאים על סף נשירה
התנהגות עבריינית , אנטי- סוציאלית
בעיות רגשיות ונפשיות
שימוש בחומרים ממכרים (סמים,אלכוהול, גז, דבק)
אלימות פיזית
שוטטות/ בריחות מהבית
הזנחה הורית/סביבתית
בעיות ביחסים בבית
ניסיונות אובדניים
התעללות מינית /פיזית/ נפשית
העבודה בקידום נוער מתמקדת בשכונות בהן מתגוררים בני הנוער בעלי המאפיינים שצוינו לעיל.   
דגש מיוחד מושם בטיפול במתבגרים עולים מחבר המדינות ומאתיופיה. 
 
העבודה כוללת:   
 טיפול במישור הפרטני: 
איתור מזדמן ומתוכנן
יצירת קשר, רכישת אמון ואינטייק
אבחון וקבלת החלטות על תחומי התערבות
טיפול קצר או ארוך טווח כולל טיפול משפחתי.
שילוב במסגרת תעסוקה ולימודי היל"ה
השמה במסגרת קהילתית או חוץ ביתית
שלב הערכה וסיום הקשר הטיפולי
הכנה לקראת הגיוס לצה"ל
טיפול במישור הקבוצתי: 
עבודה קבוצתית המשלבת פרויקטים טיפוליים בנושאים כגון:
תכניות ספורט כחלופה לשימוש בסמים ואלכוהול ומניעת אלימות
סדנאות להורים בנושאים הקשורים לגיל ההתבגרות 
פעילויות חווייתיות למילוי שעות הפנאי
תוכניות העצמה ומנהיגות צעירה
טיולים וסמינרים ציונים במסגרת הכרת הארץ והטבע
שילוב הנוער בפעולות התנדבות בקהילה מתקיים באופן שוטף ומתחדש לאורך כל השנה כמענה כוללני.
 
 העבודה בקידום נוער נעשית בשיתוף פעולה ובפיקוח משרד החינוך – תחום קידום נוער ומשרד העבודה והרווחה –
השרות לנוער וצעירים.  כמו כן נשמר שיתוף פעולה בין עובדי קידום נוער לבין גורמי טיפול בקהילה כמו: שרות המבחן לנוער,
משטרה וגורמים חינוכיים בבתי הספר. במקרים של נערים הנמצאים בסיכון מופעל חוק "הנוער טיפול והשגחה".