פקידי הסעד - חוק הנוער

 
כתובת: שד' יעקב 62
טלפון: 03-9487467

היחידה מטפלת בבני נוער במצבי סיכון וסכנה כאשר יש התנגדות לטיפול מצד הקטין ו/או הוריו.
טיפול והגנה על הקטין אשר לגביו התקבל דיווח כי יש חשד או יסוד סביר להניח כי הקטין נמצא בסיכון. 
מדובר במקרים של הזנחה או פגיעה ממשית כמו התעללות נפשית, פיזית ומינית.

צוות חוק נוער מונה 4 פקידות סעד לחוק נוער  ומטרתו לרכז את כל הפניות לאגף בנושא נוער וסיכון.
פניות מתקבלות מכל גורמי הטיפול בעיר. כל פניה עוברת בדיקה ראשונית תוך התייחסות לרמת הדחיפות ורמת הסיכון
 בה נמצא הנער.

פק"ס לחוק נוער נמצאות בכוננות מתמדת ונותנות מענה לבני הנוער 24 שעות ביממה. הקריאה נעשת דרך המוקד העירוני.

הועדה לתכנון טיפול והערכה לנוער

 רח' הרצל 90
טל: 9487449

פורום של צוות בינשרותי ורב מקצועי שמטרתו לאבחן ולקבוע תוכניות טיפוליות מפורטות לנער/ה ומשפחתם.
הוועדה מתקיימת פעם בשבוע ביום חמישי באגף למען הנוער והצעירים. מיועדת לנערים ונערות בגילאי 13-18
הנמצאים במצבי סיכון תוך שותפות והשתתפות של ההורים ובני הנוער.

הפניה לוועדה נעשית כחלק מהתהליך הטיפול ובמצבים הבאים:
מקרים מורכבים בהם ישנה התלבטות משמעותית ביחס לתוכנית הטיפול הרצויה
כאשר נשקלת הוצאה מחוץ לבית
כאשר הטיפול אינו מתקדם לקראת השגת היעדים שנקבעו והנער/ה עדין נמצא במצבי סיכון
כאשר נער/ה נמצאים בסידור חוץ ביתי מעל 4 שנים
כאשר נשקלת האפשרות לפנות לבית משפט לנוער
כאשר נשקלת האפשרות לתת שירותים ייחודיים 

פורום הועדה כולל: עו"ס מרכזת הועדה, פק"ס לחוק נוער, קב"ס, פסיכולוג, מטפל משפחתי, המטפל הישיר בנער/ה,
הנער/ה ונציגים מטעם המשפחה.
כמו כן ניתן להזמין מומחים מתחומים שונים.