טיפול משפחתי

כתובת: שד' יעקב 62
טלפון: 03-9487412


  
מסגרת לשירותי ייעוץ, אבחון וטיפול, הפתוחה לכל בני הנוער בעיר, בנושאים הקשורים למתבגר עצמו וליחסיו
עם משפחתו (הורים, מורים, חברים וצבא).
הטיפול יוצא מתוך התפיסה המערכתית הרואה את בעיית הנער/ה כמשקפת הימצאות בעיה במישור המשפחתי. 
הטיפול בבני הנוער הינו משפחתי ואישי. 
  
הנושאים המטופלים:
 שיקום הסמכות ההורית
משברים ומעברים בתוך המשפחה (אבל, פיטורין, מחלה, נכות, גירושין)
תקשורת בתוך המשפחה 
בעיות תפקוד בבית הספר
ההפניות לטיפול נעשות ע"י:
יועצות בתי הספר בחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים
גורמים עירוניים וציבוריים שונים
פניה עצמאית וישירה של בני נוער ובני משפחותיהם.
   
 הטיפול ניתן במפגשים משפחתיים בהרכבים שונים ובמקביל בליווי טיפול פרטני בנער/ה.

צוות לשכת יעוץ יושבים באופן קבוע בוועדות החלטה ונותנים מענה של טיפול משפחתי בהתאם להחלטות שמתקבלות.