אגף לפעולות חברתיות

מנהלת:  רחל בטיטו
כתובת: רח' ירושלים  2 
טל. 03-6989809
דו"אל: RachelBA@rishonlezion.muni.il 

בדור האחרון גדלה תוחלת החיים של האזרחים הוותיקים הבריאים עם מצב כלכלי סביר המתפקדים באופן עצמאי.

מתוך הכרה בחשיבות תרבות הפנאי ותרומתו לשיפור איכות החיים של האזרח הוותיק, פיתח האגף מגוון תוכניות לחיזוק השתייכות חברתית, יצירת שפע של גירויים והזדמנויות שיאפשרו ליחידים וקבוצות לממש את כוחותיהם היצירתיים, החבויים בהם וליטול על עצמם אחריות לשיפור חייהם.

 האגף לפעולות חברתיות אחראי על פיתוח שרותים חברתיים תרבותיים לאזרחים הותיקים.

 ·         קידום פיתוח והפעלת תוכניות תרבות פנאי לכלל הגמלאים העצמאיים בקהילה.

·         הפעלת מסגרות חברתיות וקבוצות של הגיל השלישי.

·         עבודה משותפת עם ארגוני הגימלאים בעיר.