המאבק בשכרות- נתונים וחקיקה

תמצית החוק
מי שקונה אלכוהול עבור קטין או מי שמספק אלכוהול לקטין עובר על חוק השכרות ויינקטו כנגדו הצעדים המתבקשים כולל העמדה לדין. מי שמוכר אלכוהול לקטין לא יוכל לטעון כי נראה לו שהקונה בגיר. על פי החוק החדש חזקה על המוכר שהיה מודע כי מכר לקטין, אלא אם הקונה הציג לו תעודת מזהה ובאמצעותה  הוכיח לכאורה כי הינו בגיר.

אסור לשתות או להחזיק משקה אלכוהול בכלי שאינו סגור במקום ציבורי בין השעות 21:00 ל 06:00 . העושה כך ייחשב כמי שהתכוון לשתות אלכוהול במקום ציבורי ובכך הוא עלול להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו אלא אם הוכח אחרת להנחת דעתו של שוטר.
השותה אלכוהול  או מחזיקו בשטח ציבורי ולדעת שוטר יש בכוונתו לשתות ובכך לדעת השוטר הוא עלול להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו רשאי השוטר לתפוס את המשקה לרוקנו ולהשמיד את כלי קיבולו.

לחוק השכרות

נתוני צריכת אלכוהול בני נוער וצעירים
שתיית אלכוהול בשנה האחרונה   גילאי  12-18
30%  מדווחים כי השתכרו ולפחות פעם אחת בשנה האחרונה. עליה של  7.6% בתוך 3 שנים.
25% מדווחים כי לפחות פעם אחת בחודש האחרון 5 מנות משקה בתוך שעות אחדות. עליה של 7.3% בתוך 3 שנים.
שתיית אלכוהול בשנה האחרונה   גילאי  18-21
63.8% מדווחים כי השתכרו ולפחות פעם אחת בשנה האחרונה.
61.3% מדווחים כי לפחות פעם אחת בחודש האחרון 5 מנות

למימצאי הסקר