חודש המאבק בסמים ובאלכוהול - דצמבר 2015

ראשונים אומרים "לא לסמים ולאלכוהול"

חודש דצמבר סומן כחודש המאבק בסמים ובאלכוהול, במהלכו הרשות העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול בראשון לציון מובילה פעולות הסברה ומניעה בקהילה ונעשה גם מסע הסברה בכלי התקשורת ע"י הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

במהלך חודש זה, נגביר  את המודעות של תלמידים והורים לסכנות שבשימוש לרעה בסמים ובאלכוהול.  נדאג כי הנושא יהיה על סדר היום בשיח העירוני, יתקיימו ימי שיא בבתי הספר ברחבי העיר לציון המאבק , יודגש המידע על ההשפעות המזיקות של שימוש בחומרים מסוכנים
ועל ההשפעות הפיזיות  והנפשיות בשל השימוש בסמים ובאלכוהול.

ראשונים אומרים לא לסמים ולאלכוהול!!!

             דוד בן שושן                                                            מוטי עג'מי
      מנהל הרשות העירונית                                          מ"מ וסגן ראש העירייה
למניעת אלימות, סמים ואלכוהול.                               מחזיק תיק הרשות למניעת
                                                                                    אלימות, סמים ואלכוהול

לרשימת אירועי חודש המאבק בסמים ואלכוהול דצמבר 2015