מהי תכנית עיר ללא אלימות?

 

ראשון לציון הצטרפה בחודש יוני 2010 לתוכנית עיר ללא אלימות. התכנית מפעילה ושותפה לתכניות בתחומים שונים על מנת לצמצם תופעות אלימות, להגביר מעורבות הורית, לחזק את תחושת הביטחון האישי של התושבים ולשפר את איכות החיים.

תכנית עיר ללא אלימות היא תכנית הדגל של המשרד לביטחון הפנים להתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, אלימות ופשיעה בישוב ברמה עירונית - מערכתית.
התכנית ברשות מובלת על ידי ראש הרשות המקומית ומנכ"ל העירייה, תוך שותפות בין כל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחום: אכיפה, רווחה, חינוך, פנאי, קליטה ועוד. התכנית מתמקדת בכל ההיבטים העירוניים שההשפעה עליהם מייצרת הפחתה והתמודדות יעילה יותר עם תופעות האלימות ביישוב. 

עקרונות התכנית
תכנית 'עיר ללא אלימות' מבוססת על הגישה של 'היישוב כיחידת שינוי' לפיה, הדרך האפקטיבית ביותר להפחתת האלימות והפשיעה בחברה, היא הפעלת תכנית התערבות ברמה היישובית, בהתבסס על הרשות המקומית ודרכה להשפיע על איכות החיים של תושבי הקהילה כולה. המנהיגות המקומית והנבחרת שלה מובילים את המאמץ של 'עיר ללא אלימות' יחד עם מערכת השירותים המוניציפאליים שמגיעה לכל התושבים באמצעות שירותי חינוך, בריאות, רווחה, פנאי, קליטה ועוד.

לפי מחקרים שנעשו בעולם, הנהגה מעורבת, המובילה תהליכים קהילתיים מסוג זה, היא תנאי להצלחתן של תכניות מניעה והתערבות.

בנוסף, התכנית יוצרת הזדמנויות למעורבות חברתית מתוך תפיסה, תושבים המעורבים ולוקחים חלק אקטיבי בחיי הקהילה- מעלים את חווית הביטחון האישית של עצמם.

תכנית עיר ללא אלימות מייצרת ביישובים בהם היא פועלת, הזדמנויות שונות להירתמות תושבים למאמץ לצמצום תופעות של אלימות ופשיעה. כל זאת בליווי הדרכות והכשרות של אנשי מקצוע.

למידע נוסף אודות התכנית, חדשות ועדכונים תוכלו לקרוא באתר האינטרנט של התכנית בכתובת:http://www.cwv.gov.il

 

לכל שאלה ניתן לפנות  :
דוד בן שושן  : מנהל הרשות למניעת אלימות סמים ואלכוהול
טל ' 03-9656257

לוין עמי – מרכז התוכנית
054-7004653

לפניות בדוא"ל :  amil@rishonlezion.muni.il