בתחום אכיפה

תחום האכיפה בעיר ללא אלימות מגובש תוך שיתוף פעולה הדוק בין הרשות המקומית למשטרת ישראל והחברה לביטחון וסדר ציבורי.

שותפות זו מבוססת על ההנחה כי פשיעה והתנהגות אנטי חברתית היא תוצר של גורמים חברתיים וסביבתיים שההשפעה על חלק גדול מהם אינה מצויה בטווח היכולות של המשטרה, אלא בטווח היכולות והאחריות של הקהילה וגורמים אחרים.

שותפות זו באה לידי ביטוי בהובלה וברמת מעורבות גבוהה של מפקדי תחנות המשטרה בכל יישוב ויישוב. במסגרת השותפות מתקיים פורום אכיפה, בראשות מפקד תחנת המשטרה, אשר  מתכנס באופן קבוע ועוסק בתיאום פעילות כלל גורמי האכיפה בעיר ובהגדרת יעדים משותפים למשטרה ולרשות המקומית, לרבות גיבוש סדר העדיפויות של מאמצי האכיפה ביישוב.

שימוש בכלים קהילתיים למשימות משטרתיות
לרשות המקומית ישנה אחריות על הגברת תחושת הביטחון של התושב. תכנית עיר ללא אלימות מעניקה לרשות המקומית "סל" כלים קהילתיים המשלימים את עבודת המשטרה:

                     מניעה מצבית והתערבות המכוונת לשינוי הסביבה הפיזית

                     חקיקת עזר עירונית

                     גיוס קהילה: פעילים ומתנדבים

                     תיאום בין גורמי אכיפה, מניעה וטיפול

                     הגדלת איכות ובסיס המידע על פשיעה בקהילה

                     לגיטימציה קהילתית לפעילות המשטרה

תכניות ליבה בתחום האכיפה

מערך מצלמות ומוקד רואה
לכל יישוב נבנית תכנית מבצעית התואמת את צרכי היישוב להצבת מערך שליטה של מצלמות אבטחה באזורים בהם תועד מספר רב של אירועי אלימות ופשיעה. המצלמות פועלות ברדיוס רחב ככל שניתן, בכל שעות היממה ומסוגלות לתעד ולספק ראיות, להרתיע ולאפשר התערבויות בזמן אמת. בראשון לציון פרויקט המצלמות מתוכנן ומובל על ידי החברה לביטחון וסדר ציבורי והמוקד העירוני.

ניידות אכיפה (שיטור משולב)
תכנית עיר ללא אלימות מממנת מס' תקני פקחים אשר יושבים בניידות אכיפה משותפות למשטרה, הפיקוח העירוני וגורמי אכיפה אזרחיים אחרים. מטרת הניידות המשותפות היא לטפל באירועים הקשורים בפגיעה באיכות החיים של התושבים.
הניידות מסיירות ברחבי העיר במטרה לאתר מוקדי אלימות ורעש, לתת מענה מיידי לקריאות תושבים ולספק תגובה אפקטיבית ומהירה למקרי אלימות והשחתת רכוש. 

גיוס תושבים
הגברת נוכחות גורמי אכיפה ביישוב מתבצעת גם באמצעות פעולה סדירה של סיירות מתנדבים. התושבים המגויסים מקבלים הכשרה ממטה עיר ללא אלימות ואמצעים, ליווי ותמיכה במהלך ההתנדבות.
אחת ההתארגנויות היותר מוכרות היא סיירת הורים, קבוצה של הורים מתנדבים אשר מסיירים במוקדי הבילוי של בני הנוער ביישוב במהלך סופי השבוע והחופשות. נוכחות ההורים במוקדים אלו מפחיתה באופן משמעותי את אירועי האלימות בין בני הנוער ואת השימוש במשקאות אלכוהוליים. ההורים הם גורם חשוב ביותר בהפחתת התנהגויות סיכון של בני נוער בתוך היישוב.
בראשון לציון מופעלות סיירות ההורים על ידי הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול.

 קירור נקודות חמות והיערכות לקיץ
עיר ללא אלימות
מפעילה תכניות התערבות לצורך קירור "נקודות חמות" שזוהו על ידי משטרת ישראל ולצורך צמצום אירועי אלימות ופשיעה במועדים המהווים מוקד להתנהגות עבריינית, כדוגמת חופשת הקיץ.

אכיפה ממוקדת בתופעות ייחודיות
מיקוד מאמץ בתופעות פשיעה ייחודיות ליישוב או לקבוצות אוכלוסייה, כדוגמת: ירי בחתונות, השתוללות טרקטורונים, נהיגה בשכרות, ונדליזם במוסדות ציבור, אלימות בחופי הים, קליטת אוטובוס בעיר תיירותית ועוד.

חיבור משטרה – קהילה
פעילויות הסברה, פעילות המאפשרות לילדים, בני נוער וקבוצות אוכלוסייה נוספות לחוות קשר חיובי למשטרה. כך לדוגמא, פועלת עיר ללא אלימות לקידום תכניות המשלבות בין משטרה לבין גורמי חינוך וטיפול לצורך שיקום נוער עובר חוק, כדוגמת תכנית מיל"ה (משטרת ישראל למען הנוער).