בתחום החינוך

תכנית עיר ללא אלימות עוסקת בחיבור בין מערכות החינוך, הרווחה והפנאי, מתוך תפיסת רצף  וכדי לאפשר לרשות המקומית לתת מענה הוליסטי לצרכי בני הנוער . 

תכניות ליבה בתחום החינוך

מדריך מוגנות 
תכנית מרכזית של עיר ללא אלימות בבתי הספר היא תכנית מדריכי המוגנות. המדריכים מגבירים את רצף הנוכחות הבוגרת במרחב בית הספר ומהווים דמות של 'אח בוגר' ומודל לחיקוי, הנגיש לתלמידי בית הספר וער לנעשה עמם.
תפקידו של מדריך המוגנות הוא לסייר בכל בשטחי בית הספר, לעקוב אחר התרחשותן של תופעות כגון שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, איומים, חרמות, ועוד. המדריך נחשף גם לתופעות של אלימות ובריונות ברשתות החברתיות ובאפליקציות סלולאריות ופועל על מנת לבלום תופעות של הצקה ופגיעה בתלמידים בזירות אלו.
המדריך תומך ומעודד פניות וקשרים בין התלמידים לבין הצוות החינוכי ולוקח חלק מרכזי בחיבור התלמידים לתכניות חינוך בלתי-פורמאליות שמציעה הקהילה ומלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים נוטלים חלק.

מנחה חינוכית
איש מקצוע המרכז את עבודת החינוך ביישוב במסגרת תכנית עיר ללא אלימות. המנחים מסייעים לראש מנהל החינוך ומנהל התכנית ביישוב בהובלה של ועדת החינוך, בקידום היוזמות והמענים הקהילתיים שיוזמת הוועדה. המנחה החינוכית אמונה גם על הדרכה שוטפת של מדריכי המוגנות ועל עיבוד המידע הנאסף על-ידי המדריכים לצורך זיהוי סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות וטיפול ברמה העירונית והבית ספרית.

מניעה בגני הילדים
תכנית עיר ללא אלימות מפעילה תכניות למניעת אלימות וקידום אקלים מיטבי בגני ילדים.
אחת מהתכניות המרכזיות המופעלות בגני הילדים היא תכנית "אילנות", המתמקדת בהדרכת גננות בזמן אמת למתן תגובה סמכותית ואפקטיבית מול אירועי אלימות המאיימים על הילד ועל סדר היום התקין בגן. זאת, לצד הדרכת ההורים להצבת גבולות ותגובה אפקטיבית למצבי אלימות.
בראשון לציון מופעלת התכנית על ידי אגף הפרט במינהל החינוך ו"מכללת הורים".