בתחום הפנאי

מתן מענה לזמן הפנאי של בני הנוער במרחב הציבורי מהווה משימה מורכבת המחייבת שילוב זרועות מצד גורמים שונים ביישוב. התפיסה המקצועית אומרת שחשוב שבני הנוער יהיו עסוקים בפעילות חיובית וכך נפחית מעורבותם באירועים מסוכנים.

בנוסף, עושים כל מאמץ שלכל בן נוער יהיה מבוגר משמעותי לפנות אליו. מערך המדריכים הרחב שמפעילה העירייה ו"עיר ללא אלימות" מסייע לייצר נוכחות של מבוגרים משמעותיים החל מבית הספר, אל תוך שעות אחר הצהריים ובחופשת הקיץ- גם בערב. כולנו מעבירים מסר לבני הנוער שחשוב שיפנו, ישתפו ויש מי שחושב עליהם ומפתח עבורם מענים כל הזמן.

כדי לבנות מערך פנאי יישובי מקיף ומתואם, על הגורמים השונים לעבוד ביחד. התכנית מייצרת תשתית קהילתית המסייעת בהתמודדות עם מורכבות המשימה ומעניקה חלופות של פעילות פנאי איכותית ועל פני הרצף.

חופשת הקיץ
מטה עיר ללא אלימות היישובי, מסייע לרשות המקומית להיערך לקיץ ולהוביל אתו בנייתה של תכנית פנאי מקיפה לחופשת הקיץ ביישוב, תחת הכותרת 'קיץ בטוח'. זאת, תוך התייחסות למאפיינים הנדרשים לפעילות הפנאי מיטיבה ואפקטיבית בהתמודדות עם התנהגויות סיכון ואלימות ששכיחותן עולה בחופשות.
במהלך תקופת הקיץ, משאבי התכנית מתמקדים במוקדי פעילות הפנאי, סדנאות אטרקטיביות וכן לתגבר את מערך המדריכים הנוכחים במוקדי הפעילות.

תכניות ליבה בתחום הפנאי

מגרשים מוארים
התכנית מעניקה חלופות לבני נוער בזירות הזמינות ביישוב. למשל, בתקופת הקיץ- דולקים מגרשי הכדורסל והקטרגל  עד שעות מאוחרות (מגרשים נבחרים מכל העיר).

הרחבת שעות וזירות פעילות לנוער
תכנית עיר ללא אלימות מאריכה את שעות הפעילות/מתגברת תקנים של מדריכים במועדונים שכונתיים ומוקדי נוער קהילתיים, בהם מתקיימת פעילות פנאי.

הפעלת מערך של מדריכים משוטטים מאתרים בשכונות- מפעילה מדריכי חבורות רחוב בשכונות נבחרות בעיר. המדריכים יוצרים קשרים משמעותיים עם בני הנוער ומפנים אותם לפעילויות פנאי בשכונה.