בתחום הרווחה

ליבת העשייה של עיר ללא אלימות בתחום הרווחה, היא מתן השלמה למענים הקיימים בקהילה.

התכנית פועלת על מנת לזהות ביישובים גורמי חוסן ונכסים אותם ניתן לרתום לטובת תגובה חברתית לאירועי אלימות ופשיעה. למשל, תושבים שרוצים להתנדב ולפעול בקהילה שלהם במסגרות כאלו ואחרות. התכנית מעניקה הכשרה מתאימה ואמצעים, המאפשרים לתושבים לקדם מיזמים ופעולות להגברת איכות החיים שלהם ותחושת ביטחון.

תכניות ליבה בתחום הרווחה

עו"ס עיר ללא אלימות
תכנית עיר ללא אלימות מפעילה גם עו"סים קהילתיים שתפקידם לעבוד עם תושבים, פעילים, מנהיגים ומתנדבים לקידום היכולת של הקהילה להגיב לאירועי אלימות, למנוע אותם ולתמוך בקורבנות ובעדים לאירועים אלו.
העבודה בממשק שבין הרווחה לבין תחומים אחרים, מביאה לא אחת, לפיתוחם של שירותים חדשים העונים על צרכים ייחודיים של היישוב. 

 עו"סים של עיר ללא אלימות במשטרה
עובדים סוציאלים אלו, מעניקים שירות בתוך תחנת המשטרה ומגבירים את יכולתה של המשטרה לראות את מכלול הצרכים של אזרח המתלונן או המעורב באירועי אלימות ולהעניק לו מענה המשלב בתוכו גם התייחסות טיפולית עוד בשלב המשבר. בחלק מהיישובים, שותפים העו"סים בפעולות של שיטור קהילתי שתכליתן קידום הקשר החיובי בין התושב למשטרה ושימוש בכלים נוספים מתחום השיטור הקהילתי. בראשון לציון פועלת עו"ס משטרה במסגרת אגף תמיכה ושילוב שבמינהל לשילוב חברתי.
 
 הכשרות אנשי מקצוע
תכנית עיר ללא אלימות מקיימת סדנאות והכשרות בהם ניתנים לאנשי מקצוע כלים לזיהוי של מעורבים באלימות ובהתנהגויות סיכון נוספות, ומתן מידע חיוני ביחס לשירותים הקיימים בקהילה ולדרכי הדיווח אליהם.