שירותים ייחודיים לפרט ולמשפחה

 

מנהלת: אילנה כהן
אגף תמיכה ושילוב
רח' ירושלים 2
טלפון: 03-9689804
פקס:  03-9689890
דו"אל:  IlanaCo@rishonlezion.muni.il

האגף מפעיל  שירותים שפותחו על מנת לתת מענה לבעיות תיפקוד אישי וחברתי הנובעים מתהליכים בחברה המשתנה במהירות.
 
השירותים הללו, הנמצאים בתוך מסגרת כללית הקרויה "תמיכה ושילוב", מתייחסים למצבים משבריים הגורמים לפרוק התא המשפחתי או יציאה זמנית של חלק מחברי המשפחה מהמסגרת.
השירותים המתוארים כאן נועדו לתת לפרט ולמשפחה תמיכה בזמנים משבריים ולשלבם מחדש במסגרת המשפחתית, או במסגרת אחרת שעונה על הצרכים.