מרכז למשפחות שבראשן הורה עצמאי

עינת גובר, עו"ס
רח' ירושלים 2
טל: 03-9689889  דואל: einatg@rishonlezion.muni.il
  
במסגרת המרכז ניתנים מענים ושירותים לאוכלוסיה שבראשה הורה עצמאי הכוללת: נשים וגברים גרושים/ות, פרודים/ות, רווקים/ות, אלמנים/ות שהינם הורים לילדים (לפחות אחד עד גיל 18).   

 
פעילויות המרכז:
הרצאות אחת לשבועיים. ההרצאות עוסקות בנושאים שונים הנוגעים לחיי היומיום, תוך שימת דגש על מאפיינים של משפחות שבראשן הורה עצמאי .
מסיבות וטיולים.
ייעוץ ע"י עובדת סוציאלית.
קבוצות טיפוליות וסדנאות למשפחות שבראשן הורה עצמאי בהנחיית אנשי מקצוע.
השתתפות בקבוצות הורים .
פעילות חברתית משותפת להורים ולילדים.
מידע על זכויות המשפחה שבראשה הורה עצמאי ניתן למצוא אותנו באתר הפייסבוק

מדריך זכויות אתר כל זכות

 זכויות - ביטוח לאומי

מלגות לימודים

אתר פייסבוק