מרכז קשר הורים -ילדים

רח' ירושלים 2
טל: 9689839 
  
מסגרת מוגנת ומקצועית המיועדת למפגשים בין הורים לילדיהם במצבי משבר במשפחה, על רקע על פירוד, גירושין או אלימות. 
  
ישנם מקרים, בהם תחת צו של בית משפט או בית דין, יש צורך לקיים קשר בין ההורה (או שניהם) לבין הילדים במקום מוגן הנמצא תחת פיקוח. מטרת מרכז הקשר לבנות הורות משותפת, גם במצבי משבר משפחתיים, ולעבור ממצב בו ההורה נפגש עם הילד(ים) תחת פיקוח למצב שבו המפגשים יוכלו להעשות ללא פיקוח. מרכז הקשר נועד לילדים עד גיל 18 . המפגשים במרכז מתקיימים בשעות הבוקר ואחה"צ. 
  
הפניות למרכז באמצעות: בית משפט ועובדים סוציאליים.