שיקום האסיר

כתובת: רח' ירושלים 2
טלפון : 9689883  
אמי - 9689883 , יוליה - 9689812,   חגית - 9689916
  
הטיפול באסירים ובבני משפחותיהם נעשה ע"י עובדת סוציאלית המיועדת לכך, הפועלת בפיקוח הרשות לשיקום האסיר בעיר. 
  
תוכנית הטיפול באסירים במסגרת הקהילה מתחילה 3 חודשים לפני שחרורם. מטרת התוכנית סיוע לקליטתו של האסיר מחדש בחברה הפתוחה. התכנית נקבעת במשותף ע"י הרשות לשיקום האסיר ועובדת שיקום האסיר בעיר. 
  
הטיפול באסיר ובמשפחתו נעשה בכמה מישורים: 
פרטני – בניית תוכנית שיקום, בשיתוף הרשות לשיקום האסיר.
קבוצתי – לאסירים משוחררים, בתוכנית פיקוח.
אמי - 9689883 , יוליה - 9689812,   חגית - 9689916