תחנה לטיפול בנפגעי סמים

רח'  רח שמוטקין 32
טלפון: 9691867  

בתחנה ניתן טיפול אמבולטורי בנפגעי סמים, גברים ונשים, מגיל 18 ומעלה . הפניות הן עצמיות או באמצעות שירותים שונים או בני משפחה. הטיפול הינו פרטני, קבוצתי ומשפחתי.   
לכל פונה נקבעת תכנית טיפול אישית במסגרת ועדת אבחון. מטרת הטיפול – שמירה על ניקיון מסמים ותפקוד תקין במשפחה ובקהילה.
בתחנה פועל פרויקט מיוחד לנפגעי סמים בני 18+.   
במסגרת התחנה מופעלות קבוצות מגוונות המשתנות עפ"י הצרכים,לדוגמא:

מתנדבים ביום הסמים הבינלאומי קבוצה ל"נקיים" מסמים
 קבוצה לנשות מכורים
 קבוצה לילדי מכורים
 קבוצה טיפולית באמצעות אמנות משקמת
 קבוצה לעולים חדשים מכורים
 מועדון חברתי למטופלים
 פיתוח כישורים חברתיים
 פרויקט תעסוקתי -שיקומי
 טיפול בנוער מכור - טיפול בבני נוער מכורים עד גיל 18

תמונה של משאית "אלטרנטיב