טיפול בדרי רחוב

רח' ירושלים 2
טלפון: 9689897 
 
מסגרת לטיפול באנשים חסרי בית, הישנים ברחוב, בבתים נטושים או גנים ציבוריים. אלה הם אנשים המנותקים ממשפחתם ומאורח חיים נורמטיבי, דרי הרחוב נמצאים במצב של הזנחה פיזית ונפשית ובד"כ מכורים לאלכוהול .
 
העובדת הסוציאלית המטפלת בדרי הרחוב מסייעת בחילוצם מהרחוב. באספקת מזון ודאגה לרחצה היא מפנה אותם לטיפול רפואי, לקבלת תעודת זהות ומיצוי זכויותיהם.
 
העירייה הקימה עבור דרי הרחוב מבנה המעניק להם קורת גג.
במבנה המצויד למשעי פועלים עובדת סוציאלית, אב בית ושומר. בד בבד עם השהייה במקום נעשה תהליך טיפולי למניעת חזרה לרחוב ולשיקום המערכת המשפחתית של דרי רחוב.