העירייה לשירותך

סמל העיר      ראש העירייה: מר דב צור
      מנכ"ל העירייה: מר חיים גליק
      סמנכ"ל לתפעול: מר איתן דורון
      כתובת: הכרמל 20, ראשון לציון 
      טלפון : 03-9547777 
      אתר האינטרנט העירוני:   www.rishonlezion.muni.il
      ח.פ.- 500283007


 

בית העירייה