העירייה לשירותך

      ראש העירייה: מר דב צור
      מנכ"ל העירייה: מר פרנקו גונן
      סמנכ"ל לתפעול: מר איתן דורון
      כתובת: הכרמל 20, ראשון לציון 
      טלפון : 03-9547777 
      אתר האינטרנט העירוני: 

                                         www.rishonlezion.muni.il
                                         ח.פ.- 500283007

                                                                                                                           
                                             למבחר תמונות