דבר מנכ"ל העירייה

 

אתר האינטרנט נועד לשרת את הקהל הרחב בכלל ואת תושבי העיר בפרט בפעילות ובשירותים
שעיר מספקת.

הנתונים מלמדים כי רוב משקי הבית בעירנו מחוברים כיום לאינטרנט. יש להניח שצריכת המידע
וביצוע הפעולות באמצעות האינטרנט יגדלו בהתאם.  בעידן בו השיטוט הווירטואלי הוא השער הראשון
להיכרות עם העיר ומוסדותיה ולהתמצאות בה עשינו מאמץ ליצור אתר עדכני, דינמי ומתעדכן תדיר.

גלישה פשוטה ומהירה באינטרנט תייעל את השירות תוך עידוד הציבור לחפש מידע עדכני על העיר
ושרותי העירייה כמו גם ביצוע רישומים, תשלומים, דיווחים ופניות שיחסכו זמן והוצאות.

אתר אינטרנט זה אמור לשפר את הדיאלוג עמך התושב בכל נושא ועניין.
אשמח, יחד עם עובדי העירייה לעמוד לשירותך.

 

   בכבוד רב, 
   חיים גליק
מנכ"ל העירייה