דוח ביקורת 32 שנת 2011

 

 התייחסות ראש העירייה  לדוח המבקר מס' 32    
 הערות ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לשנת 2011
 מכתב המבקרת לראש העירייה

 מינהל אמרכלות וכוח אדם
בניין העירייה
היעדרות בגין מחלה
היעדרות בגין חופשה
היעדרות בגין שירות מילואים
היעדרות בגין תאונות עבודה

 מינהל הנדסה
חישוב אגרות והיטלי פיתוח
 מינהל הכספים
בקרת הפקדת המחאות דחויות בקופת העירייה
תשלומים באמצעות מרכז הסליקה הבנקאי (מס"ב)
 מינהל לשילוב חברתי
תשלומים באמצעות מרכז תשלומי סעד (מת"ס)                                   
המרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה
מינהל חינוך
בקרת מינהל החינוך על ההתנהלות הכספית בבתי הספר   
 מינהל איכות הסביבה
חתולי רחוב  
 יחידות עצמאיות
פעילות בחוף הים
הרשות העירונית לקליטה ושילוב עולים - מקהלות לפנסיונרים           
פיתוח עסקי
 תאגידים עירוניים
איגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור ראשון לציון - גביית אגרות 
  אחר
התנהלות כספית של ועד עובדי העירייה                                                
סוכנות ביטוח   

ישום המלצות משנים קודמות
יישום ההמלצות ותיקון ליקויים 

 חקיקה רלוונטית
חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה