דוח המבקרת 2015

דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית, מיוזמת הביקורת ובעקבות פניות של ראש העירייה והוועדה לענייני ביקורת. בסוף הדוח נכללות גם תוצאות המעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.
דוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה, אלא את הפעילות בנושאים שנבדקו בלבד.
לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העירייה, התמקצעות ואיכות שירות, תוך מתן דגש למטרה שהיא קידום התרבות הארגונית המבוססת על שמירת החוק, מינהל תקין, טוהר מידות ושיפור השירות.
קיום דיונים על ממצאי והמלצות הביקורת ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות באמצעות הצוות לתיקון ליקויים בראשו עומד המנכ"ל, תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
הנחיות המנכ"ל לביצוע ההמלצות ניתנו בסמוך לסיום עבודת הביקורת וסייעו לשיפור האפקטיביות של הביקורת והתייעלות העירייה.

התייחסות ראש העירייה לדוח המבקרת מס' 36

הערות ראש העירייה לדוח המבקרת

מכתב המבקרת לראש העירייה

מינהל כספים

עיכובים בתשלומי העירייה לספקים

שומת ארנונה לעסקים 

אכיפה מנהלית

הזמנה לקבלת הצעות לביקורת חקירתית פינוי אשפה ופסולת 

מינהל איכות הסביבה

קבלני פיתוח גינון וקבלני תחזוקת גינון 

מינהל החינוך

התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין גני ילדים 

בדיקת תלונה - גביית תשלומים למוסדות חינוך 

מינהל כוח אדם ואמרכלות

סקר נאותות הבקרה על הליכי עדכון נתוני שכר והפקתו 

מינהל הנדסה

בדיקת תלונה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

נושאים חוצי מינהלים

תחזוקת גני  ילדים 

עבודות דפוס 

יישום החלטות מועצה וועדת משנה לתכנון ולבנייה

יחידות עצמאיות

הרשות למלחמה באלימות בסמים ובאלכוהול - טיפול בהצעות מחיר  

מזכירות בית המשפט לעניינים מקומיים - דוח מעקב 

תאגידים עירוניים

הנחות בחוגים 

היכל הספורט בית מכבי 

צהרונים עירוניים - דוח מעקב 

בדיקת תלונה - ריהוט משרדי 

הסדרי חנייה לצד מדרכה צבועה כחול לבן 

בדיקת תלונה - תעריף כניסה לחניון 

המועצה הדתית - עבודת חוץ 

דוחות מבקר המדינה

דוח מבקר המדינה בנושא טיפול ברשויות המקומיות ובעלים פרטים בקרינה בלתי מייננת 

בדיקת תלונות

פניות - תלונות הציבור שהתקבלו בלשכת מבקרת העירייה בשנת 2015

יישום המלצות משנים קודמות

יישום המלצות ותיקון ליקויים

חקיקה רלוונטית

חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה 

מבקרת העירייה
כתובת: רחוב עין הקורא 26, ראשון לציון
טלפון:  03-9672832, 03-9672823,  03-5341094    פקס:  03-9672824