דו"ח מבקרת העירייה שנת 2016

 
דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית, מיוזמת הביקורת ובעקבות פניות של ראש העירייה והוועדה לענייני ביקורת. בסוף הדוח נכללות גם תוצאות המעקב אחר יישום המלצות ותיקון ליקויים מדוחות ביקורת קודמים.
דוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה, אלא את הפעילות בנושאים שנבדקו בלבד.
לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העירייה, התמקצעות ואיכות שירות, תוך מתן דגש למטרה שהיא קידום התרבות הארגונית המבוססת על שמירת החוק, מינהל תקין, טוהר מידות ושיפור השירות.
קיום דיונים על ממצאי והמלצות הביקורת ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות באמצעות הצוות לתיקון ליקויים בראשו עומד המנכ"ל, תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
הנחיות המנכ"ל לביצוע ההמלצות ניתנו בסמוך לסיום עבודת הביקורת וסייעו לשיפור האפקטיביות של הביקורת והתייעלות העירייה

התייחסות ראש העירייה לדוח מבקרת העירייה מס' 37  

הערות ראש העירייה לדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2016 

מכתב המבקרת לראש העירייה  

 

מינהל כספים

בדיקת תלונה - חלוקת שוברים

 

מינהל חינוך

מכירת מזון ושתייה בבתי ספר

ניהול מצאי בבתי ספר

נאותות ההתנהלות הכספית בבתי ספר  

בדיקת תלונה - תיעוד מסמכים 

 

מינהל כוח אדם ואמרכלות

שינויים בשכר עובדים

קליטת עובדים ללא מכרז

ניהול האינוונטר העירוני  

 

מינהל הנדסה

היטלי השבחה

 

מינהל שפ"ע

פיקוח על עבודות קבלנים

 

מינהל שילוב חברתי

מיצוי הכנסות העירייה ממשרד הרווחה

נושאים חוצי מינהלים

מכרזים פומביים

מס
ירת גני ילדים חדשים לעירייה

מענה טלפוני (לקוח סמוי)

 

תאגידים עירוניים

תהליך אישור חשבוניות לספקים בחברה העירונית

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון

 בדיקת תלונות - היכל התרבות ראשון לציון

בדיקת תלונה - בחירת זוכה במכרז למתן שירותי ניקיון

בדיקת תלונה - ניקוי מגרשים

בדיקת תלונה - פתיחת בתי עסק בשעות אסורות

בדיקת תלונות - המועצה הדתית ראשון לציון    

פניות/תלונות

פניות/תלונות ציבור שהתקבלו בלשכת מבקרת העירייה בשנת 2016     

 

יישום המלצות משנים קודמות

יישום ההמלצות ותיקון ליקויים  

 

חקיקה רלוונטית

חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה