הממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות

עיריית ראשון לציון מינתה את מנהל אגף פיתוח ההון האנושי מר עמית כהן כממונה על העסקת עובדים עם מוגבלות.
הבחירה בעמית קשורה הן לתחום המקצועי עליו הוא ממונה והן להכשרתו המקצועית כפסיכולוג ארגוני. ראש העירייה, רז קינסטליך מאמין בחשיבות החברתית והערכית בשילוב עובדים עם מוגבלות בעולם התעסוקה בכלל ובעירייה בפרט. שילובם במעגל העבודה נותן לעובדים
אלו תחושה אמיתית כי המגבלה שלהם אינה מהווה חסם או מכשול בפניהם והעירייה פועלת לרווחתם ומבצעת את הנדרש על מנת שיוכלו לתפקד באופן מלא ולשביעות רצון מנהליהם והתושבים להם ניתן השירות. כמו כן, העירייה פועלת בשנים האחרונות להנגיש את כלל
המתקנים ובנייני הציבור ועתה מתווסף מאמץ ארגוני להגדיל את כמות העובדים עם מוגבלות המועסקים בתפקידים שונים בעירייה ולשמרם לאורך זמן. מי שרואה עצמו מעוניין להכלל בצו ההרחבה בנוגע להעסקת עובדים עם מגבלות מוזמן לפנות באופן ישיר לעמית כהן במייל: Amitcn@rishonlezion.muni.il   או בטלפון 03-9547171. בהצלחה לכולם.

תוכנית עבודה לשנת 2019 בתחום העסקת עובדים עם מוגבלות