חוקי עזר עיריית ראשון לציון

 הערה: 

עיריית ראשון-לציון עושה מאמצים להקפיד על עדכון חוקי העזר המפורסמים באתר; הרשימה שלהלן הינה הרשימה המופיעה באתר משרד הפנים http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=m
 הרינו להבהיר כי הנוסח הסופי והמחייב של חוקי העזר הינו הנוסח המופיע ברשומות ובפרסומים הרשמיים.
 
תאריך עדכון נושא שם החוק
4/10/2018 תפיסת רכב חוק עזר לראשון-לציון (תפיסת רכב), התשע"ט-2018
23/11/2010
אגרת תעודת אישור חוק עזר לראשון לציון (אגרה, תעודה, אישור ושירות), התשנו-1996
22/10/2018 חניה חוק עזר לראשון לציון (העמדת רכב וחנייתו), התשס-2000
24/09/2009 חזיתות בתים חוק עזר לראשון לציון (שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים), התשס"ט-2009
23/10/2018 שמירת הסדר והניקיון חוק עזר לראשון לציון (שמירת הסדר והנקיון), התשמט 1988
30/10/2006 ביוב חוק עזר לראשון לציון (ביוב), התשנה-1995
23/01/2006 הסדרת שמירה-בוטל חוק עזר לראשון לציון (הסדרת השמירה), תשכו-1966החוק בוטל בחש"מ  655 עמוד 390 תאריך 23.07.2002 שנה עברית התשס"ב
23/01/2006 סלילת רחובות חוק עזר לראשון לציון (סלילת רחובות), התשנו- 1995
23/01/2006 הסדרת שמירה חוק עזר לראשון לציון (שירותי שמירה), התשס"ב-2002
19/01/2006 שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לראשון לציון (בדיקת בשר עוף), התשס"ה-2005
06/03/2003 בעלי חיים חוק עזר לראשון-לציון (החזקת בעלי חיים ופיקוח על כלבים), התשנט-1999   
05/03/2003
מניעת רעש חוק עזר לראשון לציון (מניעת רעש), התשנט -1999  
20/02/2003 גידור דוכנים מטעמי בטחון אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר גידור דוכנים מטעמי בטחון על ידי עירית ראשון-לציון
18/02/2003 אספקת מים חוק עזר לראשון לציון (אספקת מים), התשנו -1995 
18/02/2003 הריסת מבנים מסוכנים חוק עזר לראשון לציון (הריסת מבנים מסוכנים), תשלט1978
09/02/2003 שירותי כבאות ומניעת דליקות אימוץ חוק עזר לדוגמה לאיגודי ערים (שירותי כבאות) (מניעת דליקות) על ידי איגוד ערים (שירותי כבאות) אזור ראשון לציון
02/02/2003 ביוב (מבוטל)

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב על ידי עירית ראשון לציון .

22/01/2003 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים חוק עזר לראשון לציון (שמות ומספרים לרחובות ולוחיות-מספר בבניינים), תשלב-1971
19/01/2003 הסדרת מקומות רחצה חוק עזר לראשון לציון (הסדרת מקומות רחצה), תשכז1966
19/01/2003 הצמדה למדד חוק עזר לראשון לציון (הצמדה למדד), התשמד-1984
14/01/2003 רישוי עסקים הוראות בעניין רישוי עסקים של משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיו"ב בתחום עיריית ראשון-לציון
14/01/2003
שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לראשון לציון (בית המטבחיים), תשטו-1954
14/01/2003 שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לראשון לציון (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשן-1989
14/01/2003 שחיטת עופות ובתי מטבחיים חוק עזר לראשון לציון (שחיטת עופות), תשכז-1966
13/01/2003 החזקת מקלטים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית ראשון לציון
13/01/2003 חזירים ובשר חזיר חוק עזר לראשון לציון (חזירים ובשר חזיר), תשיח-1957
13/01/2003 עגלות חוק עזר לראשון לציון (עגלות), תשלב-1972
13/01/2003 עצים מסוכנים ועקירת עצים חוק עזר לראשון לציון (עקירת עצים), תשמא-1981
13/01/2003 בריכות - רחצה ואחזקה חוק עזר לראשון לציון (רחצה בבריכות שחיה), תשמג1983
12/01/2003 תיעול וניקוז חוק עזר לראשון לציון (תיעול), התשנה-1994