מחזיקי תיקים המועצה ה- 15

 

שם

בתחום:

טלפון

מר מוטי עג'מי – מ"מ ראה"ע

המינהל לשילוב חברתי, סמים ואלכוהול

9547727

מר יוסי חממי – סגן ראה"ע

מינהל ההנדסה בשיתוף עם ראה"ע

9547249

מר רז קינסטליך –מ"מ ראה"ע

מינהל איכות הסביבה/אגפי התברואה, הגינון, ההדברה ונהגים, בשיתוף מר ציון כהן

9547013

מר ציון כהן – סגן ראה"ע

מינהל איכות הסביבה/אגפי התברואה והגינון, בשיתוף מר רז קינסטליך

9547723

מר אריה כהן

חינוך חרדי ותרבות חרדית.
כל הקשור לשירותי הדת בעיר
נכסים והקצאות

9547495

מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע

בנייה ציבורית בשיתוף עם ראה"ע, מדרחוב

9547061

מר דורון אוזן – משנה לראה"ע

הצעירים והנוער

9547766

מר אבי דנינו – משנה לראה"ע

הכספים בשיתוף עם ראה"ע

9547-48

פרופ' תמי רונן

החינוך בשיתוף עם ראה"ע,

המוזיאונים בשיתוף עם ראה"ע

9547677

מר איתן שלום – סגן ראה"ע

תיק הספורט, תרבות הדיור+שיפוצי  חזיתות בתים 

9547733

גב' יפעת מאירוביץ יפת

אגף איכות הסביבה כולל איכות הסביבה, וטרינריה והבריאות
אחראית בתחום המקצועי על תחנת המעבר, הפרדה וטיפול בפסולת, יחידת המחזור ופקיד היערות העירוני.

9547543

מר אוהד אוזן

קשר עם מגזרים מיוחדים + תמ"א 38

9547543

מר עידן מזרחי

חוף הים והאגמים

9547701

מר אבי חיים

מינהל שפ"ע

9547771

מר ישראל מוטעי

התחבורה, למעט תחבורה ציבורית

9547766

מר אייל לוי

שיכון המזרח

9547766

מר מיכאל רייף

תיירות, קליטה
קשרי חוץ.

9547064

מר יצחק אבשלומוב

התחדשות עירונית, למעט תמ"א 38, עסקים קטנים, למעט כל הקשור ברשוי עסקים

9547007

מר שמעון טרבלסי

מורשת יהודית
רמת אליהו

9547148

מר משה לבהר

רשוי עסקים

9547961

גב' גור לימור, חברת מועצה תיק קידום מעמד האשה
תיק השירות

9547677

גב' קרן דנה

תרבות

9547938

*מעודכן ליום 5.2.2017