מחזיקי תיקים המועצה ה- 15

    טבלת מחזיקי תיקים 7.8.2018 

  

שם

בתחום:

טלפון

מר יוסי חממי – סגן ראה"ע

מינהל ההנדסה בשיתוף עם ראה"ע , 
תחום הביטחון בשיתוף עם ראה"ע

9547249

מר ציון כהן – סגן ראה"ע

מינהל איכות הסביבה/אגפי התברואה והגינון, (ללא הדברה ונהגים)

9547723

מר אריה כהן – משנה לראה"ע

חינוך חרדי ותרבות חרדית. כל הקשור לשירותי הדת בעיר
נכסים והקצאות

9547495

מר אייל מושיוב – משנה לראה"ע

בנייה ציבורית בשיתוף עם ראה"ע, מדרחוב
חוף הים והאגמים

9547061

מר אבי דנינו – משנה לראה"ע

הכספים בשיתוף עם ראה"ע

9547-48

פרופ' תמי רונן

החינוך בשיתוף עם ראה"ע, המוזיאונים בשיתוף עם ראה"ע

9547677

גב' לימור גור

שירות והסברה ומעמד האשה

9547677

מר איתן שלום – סגן ראה"ע

תיק הספורט, תרבות הדיור + שיפוצי  חזיתות בתים 

9547733

גב' יפעת מאירוביץ יפת

אגף איכות הסביבה כולל איכות הסביבה, וטרינריה והבריאות
אחראית בתחום המקצועי על תחנת המעבר, הפרדה וטיפול בפסולת, יחידת המחזור ופקיד היערות העירוני.

9547543

מר אוהד אוזן

קשר עם מגזרים מיוחדים + תמ"א 38

9547543

מר ישראל מוטעי

התחבורה, למעט תחבורה ציבורית
בטיחות בדרכים בשיתוף עם ראה"ע

9547766

מר מיכאל רייף

תיירות, קליטה
קשרי חוץ.

9547064

מר שמעון טרבלסי

מורשת יהודית,
רמת אליהו
מינהל שפ"ע בשיתוף עם ראה"ע

9547148

מר משה לבהר

רישוי עסקים

9547961

גב מיכל קלדרון

חינוך ממלכתי דתי;
תרבות תורנית

9547153/7089

  

מעודכן 7.8.2018